Historia

November 1918: Kejsardömet störtas

Publicerad av

För 90 år sedan tog arbetarna i Tyskland makten i sina händer. Gnistan som tände revolutionen var när matroserna (sjömän) i Kiel, under första världskrigets sista dagar, vägrade lyda befälens order utan istället gjorde uppror, den 4 november 1918. Matrosernas uppror ledde till att arbetar- och sjömansråd tog makten i staden.

På tröskeln till 1919: Hotet från kontrarevolutionen växer

Publicerad av Katja Raetz (författare)

På tröskeln till 1919 växte kontrarevolutionen sig allt starkare. I december började de första affischerna med uppmaningen att ”Döda Liebknecht” dyka upp. Till julen försökte regeringen upplösa Volksmarinedivisionen (folkets marindivision), sjömän som fanns i Berlin för att skydda revolutionen.

Sverige 1918: Revolutionen följdes av allmän rösträtt

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Allmän rösträtt och åtta timmars arbetsdag hade ända från början varit två av arbetarrörelsens viktigaste krav. Våren 1902 markerade den unga socialdemokratin med stöd av facken också sin ledande roll i den svenska kampen för rösträtten med en tre dagar lång politisk storstrejk. Ändå skulle det dröja ända till den tyska revolutionen 1918 i slutet av första världskriget innan högerns motstånd mot en parlamentarisk demokrati skulle brytas.

Enbomaffären och kalla krigets kommunisthets

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Tomas Breskys bok Kodnamn: Mikael. Spionaffären Enbom och kalla kriget om 1950-talets stora ”spionaffär” är en skakande berättelse om en hetsjakt på kommunister där samhällets alla etablerade institutioner deltog: media, alla partier, åklagare, domare och till och med i vissa fall även de åtalades advokater.

Svenska fångläger i Tredje rikets skugga

Publicerad av Per Olsson (författare)

Under andra världskriget sattes tusentals människor i Sverige i olika läger. Om några av dessa läger handlar Tobias Berglunds och Niclas Sennertegs bok Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga. De berättar om de sammanlagt 14 lä­ger där tusentals personer som inte var födda i Sverige placerades, bland annat på grund av sin politiska uppfattning.

Nazisternas våldsnatt 9/11 1938

Publicerad av Karin Wallmark (författare)

Den 9 november 1938 ägde Kristallnatten rum i Tyskland – en natt av våld mot judar som organiserades av Hitlers nazister. I och med Kristallnatten påbörjade nazisterna den väg som ledde till kriget och dödslägren. Tio månader efter kristallnatten inleddes världskriget och i det nazi­ockuperade Polen ägde de första rasistiska massmorden rum.

Samerna – lång historia av förtryck

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

Svenska statens förhållande till samerna är ingen stolt historia. Genom århundradena har den skrivits i skattetryck, utnyttjande, rasism – tråden löper rakt fram mot dagens envisa vägran att skriva på ILO:s konvention om ursprungsfolkens rättigheter och den kompakta politiska tystnaden från alla partier.

Krisen på 1990-talet

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Den ledande kapitalistiska tidningen the Economist framhöll i en ledare nyligen Sverige som ett exempel: ”På 1990-talet återkapitaliserade Sverige snabbt sina banker och återhämtade sig snabbt...”. Och Dagens Nyheter hyllar Storbritanniens premiärminister Gordon Browns räddningspaket och skriver att han inspirerades av det svenska exemplet. Men vilka är lärdomarna av 1990-talskrisen? Vilka fick betala för att rädda bankerna?

Vem ska äga Sverige?

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Den 4 oktober 1983 genomfördes den största högerdemonstrationen i Sverige sedan borggårdskuppen 1914. Enligt egna grovt överdrivna siffror lyckades man samla 100 000 motståndare till LO:s löntagarfonder till Stockholm.

Världsekonomin: 1930-talet i repris?

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

När krisen i världsekonomin nu fördjupas dramatiskt jämför allt fler kapitalistiska kommentatorer läget med kraschen 1929. Kollapsen på Wall Street i oktober det året innebar ett sammanbrott för den gamla världsordningen. Finansmarknadens hyllade trollkarlar flydde som råttor från ett sjunkande skepp och den kapitalistis­ka staten tvingades städa upp. Vad betydde krisen för den politiska medvetenheten? Och var det verkligen president Franklin D Roosevelts New Deal-politik som gjorde slut på den 10 år långa depressionen?

Underteman