Historia

När maskinerna dansade

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Det är 30 år sedan ockupationen av kvarteret Mullvaden. Men när Marika Lagercrantz berättar om de 11 månaderna 1977/78 sprids en kampglöd som om det var igår. Låt dig värmas och ta del av vad Marika kallar ”en otrolig skola”, det behövs i dagens hyreskamp.

Min löparidol Zatopek och Pragvåren 1968

Publicerad av Per Johansson (författare)

I år har 40-årsminnet av 200-meterslöparna och medborgarrättskämparna John Carlos och Tommy Smiths modiga protest vid OS i Mexico City uppmärksammats. Deras aktion blev en världsnyhet då den skedde inför världspressen. Att en av århundradets största OS-stjärnor deltog i protesten mot stalinismen i Tjeckoslovakien 1968 är emellertid okänt för de flesta.

Hyreskamp pressade fastighetshajarna

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

2008 har varit ett katastrofår för hyresrätten. I Stockholm bjuder högeralliansen ut samtliga stadens hyreslägenheter till försäljning, vilket ställt ännu fler i den redan långa bostadskön och hotar att utrota en billig, jämlik och anti-segregerande boendeform. Hyresgäströrelsen bildades ur hård kamp mot marknadskrafterna och bostadsnöden under 1900-talets första hälft.

Slaget om Olskroken

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Den största striden om hyreslägenheter i svensk historia var ”Slaget om Olskroken” 1936-1937. Om detta berättar Göte Brink i en fin bok full med historier, bilder och dokumentation. Fruktansvärda scener från massvräkningarna i arbetarstadsdelen Olskroken i Göteborg skakade landet.

Bang om Hitlers olympiad 1936

Publicerad av Per Olsson (författare)

Berlinolympiaden 1936 blev en propagandatriumf för Hitlers Nazityskland. Om detta vittnar den legendariska journalisten Barbro Alving (1909-1987), signaturen Bang, i Dagbok från Berlinolympiaden 1936.

Revolutionsåret 1968

Publicerad av

1968 var ett år som präglades av revolter och uppror. Längst gick utvecklingen i Frankrike i maj 1968. I den historiska generalstrejken i maj deltog 10 miljoner människor.

En global revolt

Publicerad av Peter Taaffe (författare)

Några år sticker ut som historiska vändpunkter: 1789, 1830, 1848, 1871, 1917, 1968, 1989. Några, som 1989, visar på steg bakåt i historiens gång, medan andra solklart identifieras med revolution. År 1968 tillhör de senare.

1968-69: Pakistan i uppror

Publicerad av Khalid Bhatti (författare)

Det fanns ett dussin fackföreningar när Pakistan blev självständigt 1947. Järnvägsarbetarfacket var det största och mest kampvilliga, och spelade en viktig roll i utvecklingen av en stark fackföreningsrörelse. Det fanns också andra stridbara fackföreningar i exempelvis Karachis hamn och på varvet, på postkontoret samt på några få industrier.

Pragvåren

Publicerad av Per Olsson (författare)

För nästan precis 40 år sedan gick en Sovjetledd invasionsstyrka in i dåvarande Tjeck­oslovakien och krossade det som kallades Pragvåren. Inom några veckor skulle det finnas 250 000 soldater – från Sovjet, Östtyskland (DDR), Polen, Ungern och Bulgarien, som alla tillhörde Warszawapakten – och 6 000 stridsvagnar på tjeckoslovakiskt territorium. Det var slutet på den tjeckoslovakiska parti- och statsledningens försök att inom ramen för stalinismen skapa vad som benämndes som en ”socialism med mänskligt ansikte”.

1908 – när Anton Nilson blev Amaltheamannen

Publicerad av Arne Johansson (författare)

En ljus sommarnatt mellan den 11 och 12 juli för 100 år sedan lyckades den 20-årige ungsocialisten Anton Nilson få tag i en liten roddbåt och placera en dynamitladdning vid lastluckan utanpå den tremastade så kallade ”lumplenan” Amalthea i Malmö hamn, där ett 80-tal engelska strejkbrytare var förlagda. Avsikten var att skrämma bort de strejkbrytare som importerats i stor skala för att knäcka den pågående hamnarbetarstrejken. Skrällen efter explosionen, som av misstag dödade en av strejk­brytarna och skadade ett tjugotal (de hade utan ungsocialisternas vetskap förlagts på ett nytt mellandäck), påstods ha hörts ända bort till Lund 20 kilometer därifrån.

Underteman