Historia

Historielektion om arbetarklassen

Publicerad av Per G Johansson (författare)

När kultureliten vill hylla något historiskt, så är det alltid om någon kunglig massmördare eller en beställning av dem som har eller haft makten i samhället. Få skriver böcker om arbetare och dess klasskamp. Än färre om den fackliga kampen.

Finska klasskriget 1918

Publicerad av

Här ses vita soldater arkebusera 13 rödgardister i Länkipohja, södra Finland, på morgonen den 17 mars 1918 (photo: )

Här ses vita soldater arkebusera 13 rödgardister i Länkipohja, södra Finland, på morgonen den 17 mars 1918

Borgerliga historieskrivare brukar kalla finska inbördeskriget för ett befrielsekrig från Ryssland. I själva verket var finska inbördeskriget ett klasskrig. Det var Finlands arbetarklass och torpare, de röda, som inspirerade av ryska revolutionen kämpade för ett rättvist samhälle. De möttes av hård repression från den vita borgerliga sidan, uppbackade av Tyskland, men också av frivilliga från Sverige. Arbetarnas nederlag i maj 1918, bäddade inte bara för blodig terror i Finland, utan också för inbördeskriget som inleddes i Ryssland senare samma år.

Frankrike 1968

Publicerad av

 (photo: )

Få händelser i den moderna historien har haft en sådan betydelse som Frankrike i maj 1968. Ungdomens och arbetarnas kamp för 40 år sedan skakade kapitalismen i dess grundvalar. Det gick så långt att Frankrikes president Charles de Gaulle gick i landsflykt med hänvisning till att det hade ägt rum ”en kommunistisk revolution” i Frankrike.

Frankrike 1968, En månad av revolution, del 1

Publicerad av

”Majhändelserna” i Frankrike 1968 utgör den största generalstrejken i historien. Den exploderade med kraften hos ett vulkanutbrott. Chockvågorna spred sig över hela världen.

Frankrike 1968, En månad av revolution, del 2

Publicerad av

Samtliga partiers ledare i Frankrike visade upp sin totala hjälplöshet när de ställdes inför den omvälvande händelseutvecklingen. Arbetarorganisationernas ledare uppvisade, om något, en ännu större handlingsförlamning, ibland maskerad av radikalt buller, än de borgerliga partiernas ledare. De kommunistiska och socialistiska ledarna uppfattade sin roll som att enbart utgöra bollplank för massornas indignation, men de övervägde aldrig någonsin att de skulle kunna komma att manas till att ta över makten och införa ett nytt samhälle.

Frankrike 1968, En månad av revolution, del 3

Publicerad av Clare Doyle (författare)

Mitt uppe i spekulationerna om man stod på tröskeln till ett inbördeskrig, frågade sig statstjänstemännen hur makten skulle överföras till arbetarkommittéerna, vilket de var säkra på skulle hända! Samhällsplanerare, nyhetsbyråer och förlagsanställda anslöt sig till strejken. Galleriägare gav ut deklarationer om att ”Konsten inte är någon marknadsvara!”.

Oktoberrevolutionen firades med stormöte och RS-film

Publicerad av Johannes Lundberg (författare)

Ingrid Eriksson berättade om oktoberrevolutionens betydelse för Sverige. (photo: Kristian Christensen)

Ingrid Eriksson berättade om oktoberrevolutionens betydelse för Sverige.

Rättvisepartiet Socialisternas stormöte den 2 november på temat ”Oktoberrevolutionen 90 år” samlade över 100 personer.

Oktoberrevolutionen som förändrade världen

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare)

Det är i år 90 år sedan den största händelsen i den internationella arbetarrörelsens historia ägde rum. Den 25 oktober enligt den ryska, julianska kalendern (den 6 november enligt vår), tog den ryska arbetarklassen med stöd av bönderna och soldaterna makten i sina händer i världens första socialistiska revolution. I ledningen för revolutionen stod bolsjevikpartiet, Lenin och Trotskij.

Björn Kumms bok ”Che” ger en bra introduktion

Publicerad av Per Olsson (författare)

Den 9 oktober var det 40 år sedan Ernesto ”Che” Guevara mördades i Bolivia. Vid denna tid befann sig Björn Kumm i Bolivia och blev en av de första utländska journalister som fick veta att Che hade dödats.

Arvet efter Che Guevara

Publicerad av Per Johansson (författare)

I oktober i år är det 40 år sedan revolutionären Che Guevara mördades av den amerikanska imperialismen i händerna på CIA och den bolivianska militärdiktaturen. Hans tillfångatagande och död kom efter att hans gerillaprojekt i Sydamerika hade gått in i en återvändsgränd.

Underteman