Miljö, jordbruk och sjukdomar

Matpriset ökar – skördarna minskar

Publicerad av Iain Dalton (författare)

Under 2010 beräknade Världsbanken att omkring en miljard av världens befolkning på sju miljarder människor var undernärda. Sex miljoner barn dör i världen varje år av undernäring innan sin femårsdag.

Kommunfullmäktige ratar medborgarförslag

Publicerad av

Höstens första kommunfullmäktigemöte i Luleå hade en tunn dagordning som dock innehöll två punkter där RS måste sätta ner foten. Båda handlar om att huvudlöst storma in i framtiden. Ett medborgarförslag, som undertecknats av hundratals personer, ville att Luleå kommun skulle utreda risker för kommunen och dess medborgare med anledning av ett planerat kärnkraftverk i Pyhäjoki på den finska sidan av Bottenviken.

Låt Ojnareskogen stå kvar!

Publicerad av Ruben Derkert (författare)

Ojnareskogen på norra Gotland ockuperas av 200 personer i dagsläget. Nu hotas de av en massiv polisinsats från den svenska staten. Det är det finska bolaget Nordkalk som har beslutat hugga ner ­skogen och bryta kalk ur marken, vilket kan förgifta grundvattnet.

Ojnareskogen ockuperad

Publicerad av Ruben Derkert (författare)

Ett 30-tal ungdomar från fältbiologerna ockuperar Ojnareskogen i Bunge på norra Gotland.

I privatiseringarnas spår – fiffel och båg

Publicerad av

 (photo: )

Listan över skandaler och skumraskaffärer som har följt i privatiseringarnas spår kan göras hur lång som helst; Försäljningen av Tibble gymnasium, avknoppningen av Serafen och fyra andra vårdcentraler i Stockholm, Attendos och Caremas många vårdskandaler samt att de riskkapitalbolag som äger de stora privata vård- och skolkoncernerna gjort skattesmitning till sin affärsidé.

Rio+20 – ett totalhaveri

Publicerad av

Rio+20-konferensen, FN:s konferens om hållbar utveckling som hölls i Rio de Janeiro, Brasilien, i förra veckan blev till ett bakslag för såväl klimatet som fattigdomsbekämpningen. Konferensen gav istället ännu ett besked om regeringarnas och storbo­lagens oförmåga att staka ut en väg mot en hållbar utveckling. Konferensens slutdokument innehöll inga konkreta och bindande löften; målangivelser och tidtabeller ­lyser med sin frånvaro.

Kärnkraft, nej tack!

Publicerad av Hans Larsson (författare)

100 000 människor har tvingats lämna sina hem kring kärnkraftverket i japanska Fukushima. Vid Tjernobyl i Ukraina kvarstår strålningsproblemen mer än 25 år efter olyckan. Ännu har inget land presenterat en färdig lösning för slutförvaring av det utbrända kärnbränslet.

Socialistisk plan krävs för att hejda klimathotet

Publicerad av Pete Dickenson (författare)

I nästa vecka anordnar FN ännu ett toppmöte för att diskutera hur man ska nå en global hållbar utveckling. Tidigare toppmöten har inte levererat. Kapitalisterna och deras politiker är oförmögna att genomföra de åtgärder som krävs för att hejda klimatkrisen.

Storbolag bakom klimatförnekarna

Publicerad av Pete Mason (författare)

April 2012 var den regnigaste aprilmånaden i Storbritannien på 250 år och mars var den varmaste marsmånaden någonsin i USA. Men trots det extrema vädret fortsätter klimatförnekarna sina kampanjer.

Landshövdingen struntar i strandskyddet

Publicerad av

”Det har varit för många miljömuppar i debatten”. Det uttalandet av landshövding Per-Ola Eriksson, f d riksdagsledamot (C), angående strandskyddet, har lett till upprörda känslor. Ett brev har skickats till regeringen i protest efter uttalandet.