Miljö, jordbruk och sjukdomar

Kan klimatet chocka världen till aktion?

Publicerad av Arne Johansson (författare)

 (photo: )

Förväntningarna på de nya, globala klimatförhandlingar, COP 18, som inleddes på måndagen den 26 november i Qatars huvudstad Doha är lågt ställda, trots 17 000 deltagare från nästan 200 stater på och runt konferensen och en hel svärm av nya larmrapporter.

Rekordhög koldioxidhalt och extrema väder

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Halten av växthusgasen koldioxid i atmosfären har fortsatt att öka i stadig takt varje år och uppgick år 2011 efter en fortsatt ökning med 2,6 procent året innan till 390,9 miljondelar.
Det är enligt FN-organet World Meteorological Organization 40 procent över nivån innan den industriella revolutionens genombrott 1750, när fossila bränslen började användas i stor skala.
Men det är inte bara halten av koldioxid, som svarar för 85 ­procent av den uppvärmande effekten av ­alla växthusgaser, som slår rekord varje år.

Världsbanken varnar för 4 °C

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Världsbanken släppte strax innan starten av årets klimatförhandlingar COP 18 i Doha en minst sagt alarmerande rapport om katastrofala konsekvenser vid en global uppvärmning med 4 °C eller mer. Vad vi då kan räkna med är oemotsvarade värmeböljor, tork- och översvämningskatastrofer, sammanbrott för ekologiska system, svält och dramatiska folkförflyttningar.

Miljökatastrof vid gruva i Finland – Sverige nästa?

Publicerad av Raymond Ohlson (författare)

Talvivaaragruvan i östra Finland har de senaste veckorna stått för en av Finlands största miljökatastrofer. Miljontals liter tungmetallförgiftat vatten, som dödar liv och förstör färskvattentäkter, har läckt ut i sjöar och vattendrag.

”Vår mark, vårt vatten, vår framtid”

Publicerad av Josephine Landström (författare)

Nätverket Budkaveln anordnade den 17 november en temadag i Stockholm under parollen ”Vår mark, vårt vatten, vår framtid”. Syftet var att uppmärksamma och protestera mot regeringens gruv- och mineralpolitik.

Trängselskatt är ingen miljösatsning

Publicerad av Irma Mahmutovic (författare)

 (photo: Elias Theodorsson)

På Gustaf Adolfs torg i Göteborg den 8 november, samtidigt som kommunfullmäktige höll sammanträde, samlades en demonstration mot trängselskatten.

Därför säger vi nej till trängselskatten

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare)

Ett skakat politikeretablissemang i Göteborg gör nu allt för att försöka sälja den hårt kritiserade ”trängselskatten”.

Haningestyret i Wallenbergs famn

Publicerad av

Utanför kommunstyrelsen i Haninge protesterade den 29 oktober Aspöbor och medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna mot planerna på att låta Marcus Wallenberg skövla skärgårdsön Aspö genom att slå upp hela 23 fritidshus, varav 15 på en orörd strand. Ingreppet bryter mot strandskyddet och kommer att påverka hela den lilla ön som idag i stort är orörd.

En efter en hoppar av världens största kärnkraftsbygge

Publicerad av Raymond Ohlson (författare)

Planerna på världens största kärnkraftverk i Pyhäjoki kan kantra p g a att finansiärerna drar sig ur en efter en. Kärnkraftslobbyisternas sista argument om att kärnkraften är billigare slås i spillror gång på gång. Nya kärnkraftsprojekt blir allt dyrare och även kapitalister menar att nybyggen kan stjälpa hela ekonomier.

Göteborg: Slopa trängselskatten!

Publicerad av Stefan Berg (författare)

 (photo: Elias Theodorsson)

Den 11 oktober hölls en demonstration utanför Göteborgs kommunfullmäktige under parollen ”Skrota trängselskatten – för gratis och utbyggd kollektivtrafik”.