Sveriges ekonomi

Ska kritiken även bli till handling, LO?

Publicerad av Per Olsson (författare)

LO borde mobilisera till strid mot det borgerliga system­skiftet, som de kritiserar i sin senaste rapport. (photo: )

LO borde mobilisera till strid mot det borgerliga system­skiftet, som de kritiserar i sin senaste rapport.

Sverige behöver en kickstart. Därför krävs ett nytänkande och en ny ekonomisk politik. Det menar LO i rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner, som ska föreläggas på nästa års LO-kongress.

Ett växande skuldberg

Publicerad av

 (photo: )

Hushållens skulder fortsätter att öka. Under de senaste 20 åren har skulderna fördubblats i absoluta tal. Mer än var tionde ny bolånetagare har en skuldkvot på hela 600 procent eller högre.

Storbankernas kvartalsvinst nära 30 miljarder

Publicerad av Per Olsson (författare)

 (photo: )

De fyra storbankerna fortsätter att slå vinstrekord. Storbankernas totala vinst under det första kvartalet i år blev 29,3 miljarder kronor. Det ger en daglig vinst på 325 miljoner kronor.

P-O Edin vill totalrenovera Sverige

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Endast stora offentliga investeringar kan minska arbetslösheten, menar förre LO-ekonomen P-O Edin . (photo: Elias Theodorsson)

Endast stora offentliga investeringar kan minska arbetslösheten, menar förre LO-ekonomen P-O Edin .

LO:s tidigare chefsekonom P-O Edin argumenterar i en ny rapport för att dagens kroniskt höga arbetslöshet på 7-8 procent främst beror på den underefterfrågan i den svenska ekonomin som har rått ända sedan chockterapin i början av 1990-talet. I en delrapport inför nästa års LO-kongress föreslår han därför en mycket kraftig ökning av de offentliga investeringarna, som finansieras genom statlig upplåning. “Totalrenovera Sverige” lyder rubriken.

Räcker inte långt, Löfven

Publicerad av

 (photo: )

Regeringens vårbudget inne­håller flera välkomna förbättringar i form av höjd a-kassa och underhållsstöd, stupstocken i sjukförsäkringen försvinner, gratis medicin till barn samt höjda anslag till skola och äldreomsorg. Vad gäller äldreomsorgen handlar det dock om en omfördelning av pengarna och för att skolsatsningen ska tas på allvar krävs omedelbart fler lärare. Vilket eftermäle regeringen får beror i hög grad på hur det går med jobben.

Tågkaos i avreglerat spår

Publicerad av Ammar Khorshed (författare)

Regeringens anslag är långt ifrån tillräckliga för att råda bot på tågkaoset. (photo: Kasper Dudzik)

Regeringens anslag är långt ifrån tillräckliga för att råda bot på tågkaoset.

Regeringen presenterade sin satsning på järnvägsunderhållet i vårbudgeten. Situationen är allvarlig med ständiga stopp för tågtrafiken och godståg som spårar ur på grund av det eftersatta underhållet. Men hur långt räcker regeringens tillskott?

En gåva till dem som har

Publicerad av Per Olsson (författare)

Lyckad bankprotestvecka

Publicerad av Ammar Khorshed (författare)

Bankprotestveckan belyste bankernas ofantliga vinster och utdelningar och krävde pengarna tillbaka till välfärden. (photo: Sebastian Olsson)

Bankprotestveckan belyste bankernas ofantliga vinster och utdelningar och krävde pengarna tillbaka till välfärden.

Manifestationen på Hötorget i Stockholm den 25 mars blev finalen på Folkkampanj för Gemensam Välfärds bankprotestvecka. Tidigare under veckan hade symboliska protestaktioner hållits utanför storbankernas årsstämmor.

Inga fler privatiseringar av våra sjukhus

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Alliansstyrda landstinget i Stockholms län vill privatisera akutsjukhuset i Danderyd. (photo: Holger.Ellgaard /  Wikimedia Commons)

Alliansstyrda landstinget i Stockholms län vill privatisera akutsjukhuset i Danderyd.

Privatiseringar av sjukhus har återigen blivit en stridsfråga. Alliansen, som styr Stockholms läns landsting, vill återigen privatisera ett helt akutsjukhus och även de facto-privatisera sjukvård genom fler vårdval. Regeringen förbereder för en ny stopplag.

Makteliten drar ifrån

Publicerad av Minela Mahmutovic (författare)

LO har kommit ut med en ny rapport om den svenska makt eliten. Rapporten visar att år 2013 tjänade de 200 tillhörande ”makteliten” i snitt, innan skatt, motsvarande 17 industriarbetarlöner. De 50 mäktigaste representanterna för näringslivet är ännu rikare, motsvarande 50 arbetarlöner.