Akut brist på sjukbäddar

2016-08-31 12:52:27

foto: Public domain


De landsomfattande vårdprotesterna den 4 september är inte orsakade av en slump. De senaste åren har antalet vårdplatser på sjukhus stadigt minskat runt om i Sverige, trots att vi internationellt redan ligger i botten av jämförbara länder när det gäller vårdplatser.

I Stockholms läns landsting den 30 april 2015 var antalet vårdplatser på akutsjukhus 3 219 och inom den geriatriska vården (den medicinska äldrevården), 923 vårdplatser, totalt 4 142 vårdplatser. Ett år senare, den 26 april 2016, fanns det 3 044 vårdplatser på akutsjukhus och 954 inom geriatriken, totalt 3 998. Dessa platser ska räcka till allt fler invånare. År 2015 ökade befolkningen i Stockholms län med 33 395 personer. På tre år har befolkningen ökat med över 100 000 i Stockholm, utan att vårdplatserna har blivit fler.

Det ser likadant ut på flera håll i Sverige. Värst är utvecklingen i Örebro landsting, där antalet vårdplatser minskade med 10 procent under 2015. I Halland minskade vårdplatserna med 9 procent och i Norrbotten med 6,8 procent. 

Enligt samordnings- (och även arbetsgivar-)organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, hade Sverige år 2008 2,3 sjukhusvårdplatser per 1 000 invånare (psykiatri ej medräknat). Det kan jämföras med Tyskland, som hade 8,3 vårdplatser per 1 000 invånare, eller Polen med 6,6, eller Spanien med 3,2. 

Men år 2014 hade samma siffra för Sveriges del sjunkit till 2,07. De politiker som säger att tillgängligheten i vården har blivit bättre ljuger, i alla fall om vi talar om de som behöver sjukhusvård.

Verkligheten bakom det låga antalet vårdplatser är en allt stressigare och sämre arbetsmiljö för de som ska ge vården. ”Ribban” för att läggas in på sjukhus blir allt högre, vilket gör att de patienter som vårdas på de så gott som alltid fullbelagda sjukhusavdelningarna är mer och mer vårdkrävande, vilket leder till att arbetet blir tyngre och tyngre. 

Samtidigt medför platsbristen större risker för att de som kommer till sjukhus inte alltid får plats på den vårdenhet som är bäst lämpad att ta hand om dem, utan får plats där det råkar finnas plats över. Likaså riskerar många patienter att skrivas ut för tidigt, utan möjlighet att kunna återhämta sig hemma. 

I allra värsta fall riskerar vårdplatsbristen att leda till dödsfall på grund av att någon som är svårt sjuk inte får rätt vård i tid. Tidningen Sjukhusläkaren räknade den 9 september 2014 upp 17 sådana fall. Förra året avled ett barn när det inte fanns plats på förlossningen i Lund. 

Det krävs ett långt avstånd till verkligheten för att kunna säga att patientsäkerheten inte är hotad – ändå är det just vad höga byråkrater och politiker alltid säger.

En gemensam nämnare för all vårdpersonal är att vi vill göra ett bra jobb. Vi vill att patienterna ska känna sig väl omhändertagna, kunna få hjälp med det de behöver och lämna sjukhuset nöjda och förhoppningsvis friskare än när de kom in (eller, i de fall det sistnämnda inte är möjligt, ändå känna att de har fått all hjälp som går att få). 

Men den ständiga bristen på platser gör det svårt att uppfylla dessa ideal. Därför känner många en negativ stress och en ständig otillfredsställelse över att aldrig få förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. I kombination med att resten av ekonomin går ganska bra, och en nästan obefintlig löneutveckling, väljer många att sluta jobba för ett landsting. Därmed uppstår en personalbrist, som gör att ännu färre vårdplatser kan hållas öppna, varvid arbetssituationen för de som är kvar blir ännu sämre, en ond cirkel som stora delar av vården snurrar nedåt i. 

Detta är bakgrunden till de landsomfattande demonstrationer som planeras den 4 september. En annan vård är möjlig! ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!