CWI – en kämpande international

2007-05-30 11:46:31
CWI (Committe for a Workers’ International) är en internationell socialistisk rörelse med medlemmar – partier och grupper – runt om i världen. Rättvisepartiet Socialisterna är CWI:s svenska parti.

CWI vill genom sitt arbete lägga grunden för en ny stor revolutionär socialistisk international som kan förena världens arbetare och ungdomar i en global kamp mot kapitalism, krig och miljöförstöring.
CWI finns nu i 40 länder. I en del länder är CWI:s partier en betydande kraft i kampen, medan vi fortfarande är små i andra länder.

Mot rasism och sexism

CWI har genom åren tagit initiativ till flera viktiga internationella kampanjer.
För några år sedan var unga medlemmar i CWI med och startade International Socialist Resistance (ISR), en socialistisk ungdomsrörelse, som bland annat genomfört globala elevstrejker mot Bushs Irakkrig 2003.
ISR har också bedrivit kampanjer för rätten till gratis utbildning och mot rasism.
Elevkampanjen i Sverige är med i ISR. Elevkampanjen var den första organisation som svarade sexismen med en kampanj – Vägra Kallas Hora.
CWI har självfallet varit med vid alla de stora antikapitalistiska protester som genomförts sedan de historiska demonstrationerna mot WTO-mötet i Seattle 1999.
CWI är den socialistiska delen av den globala antikapitalistiska rörelse som börjat formera sig mot nyliberalism och kapitalistisk plundring.
Det är i dagens kamp som fröet till en ny socialistisk massrörelse växer.

Nya arbetarpartier

Enligt CWI måste nya stora socialistiska arbetarpartier byggas, vilka sedan kan samlas i en ny stor arbetarinternational.
Fackföreningarna måste omvandlas till demokratiska och kämpande organisationer.
I Tyskland spelade CWI:s parti och medlemmar en viktig roll i den process som ledde fram till bildandet av WASG 2004. I Tyskland var SAV (CWI:s parti) den socialistiska flygeln inom WASG och kämpade för verklig vänsterenhet på principiell grund: mot nedskärningar, deltagande i borgerliga regeringar och för att WASG skulle vara ett demokratiskt, antikapitalistiskt parti.
I Brasilien var CWI:s medlemmar med och byggde upp det nya vänsterpartiet PSOL (Partiet för socialism och frihet), som bildades 2004 efter president Lulas och det socialdemokratiska PT:s svek.

Kamp lönar sig

Det är endast genom en beslutsam och målmedveten kamp som arbetare och ungdomar kan vinna segrar idag. Och CWI har visat att kamp lönar sig; på Irland och Nordirland gentemot vattenavgifter, i Nigeria mot höjda bränslepriser och i exempelvis Storbritannien där CWI:s masskampanj mot Poll Tax inte bara stoppade denna orättvisa skatt utan också satte punkt för Margaret Thatcher, som tvingades avgå.

Sri Lanka

I Sri Lanka, som på nytt skakas av inbördeskrig, har våra medlemmar i decennier modigt stått upp för arbetarklassens enhet och de förtryckta tamiltalandes rätt till självbestämmande.
CWI är den enda organisation i Sri Lanka som ger ut en tidning på både tamil och singalesiska, medan den övriga vänstern dukat under för den singalesiska regimens nationalism.
I det senaste presidentvalet på Sri Lanka kom CWI:s kandidat på tredje plats.

Revolutionär socialism

CWI är ett revolutionärt icke-sekteristiskt alternativ.
Vi har alltid varit beredda att arbeta tillsammans med andra inom vänstern eller med alla som vill kämpa. Politiska skillnader får inte vara ett hinder för gemensam kamp. Men ingen tjänar på att politiska skillnader sopas under mattan eller döljs.
Protester och demonstrationer kan inte ensamt avskaffa kapitalism och imperialism.
För att avskaffa kapitalismen krävs arbetarklassens självständiga organisering och medvetna kamp för socialism. Det är en förutsättning för att de nya vänsterrörelserna, i exempelvis Venezuela och Bolivia, ska kunna inleda en kamp för en verklig revolutionär omvandling som inte stannar på halva vägen.
Genom vårt arbete idag vill CWI påskynda utvecklingen mot nya revolutionära socialistiska masspartier och arbetarrörelsens socialistiska pånyttfödelse.
• Gå med i CWI:s kamp för att bygga en ny internationell socialistisk rörelse.
Hemsida: www.socialistworld.net

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!