Direktrapport politisk storstrejk mot finska högerregeringen

2015-09-23 13:30:56

foto: Per-Åke Westerlund
Elin intervjuar Kriistina Koskiluoma.

Offensiv är på plats i Helsingfors under den stora strejk- och protestdagen den 18 september. Kollektivtrafiken är helt nedstängd och polisen räknar med stort trafikkaos. Men det är påtagligt lugnt, som det bör vara under en stor strejk. Trots tidvis ösregn fylls Järnvägstorget snabbt av uppemot 30 000 demonstranter. De tre fackföreningsfederationerna har tagit dit en stor scen med en enorm screen fylld av ordet: #STOP
Nedskärningspaketet som högerregeringen vill införa och facket stoppa är historiskt vad gäller försämringar och statligt övertagande av den fackliga friheten. Se artikeln Storstrejk i Finland.

Det är en påtagligt livlig, mångfärgad och öppen stämning. För att vara en facklig demonstration är det också mycket ungdomar.  
Det märks att det är en spirande och nyfiken rörelse.
– Vi har nyupptäckt demonstrationvilja. Först den stora Pride-paraden i somras, sedan 10.000 mot nedskärningar för en månad sedan och en lika stor demonstration mot rasismen, säger Ainur Elmgren som också forskar i politisk historia.
Skandalöst nog får regeringspartierna tala från scenen, men de blir totalt utbuade. Bara Sannfinländarna har vågat skicka en välkänd företrädare, Sampo Terho (ledare för riksdagsgruppen).  Flera demonstranter påpekar att det är komiskt att höra dem som alltid velat framstå som så annorlunda nu försvara regeringen.
Sällan har det varit så lätt att dela ut flygblad. Budskapet på Sosialisten Vaihtoehtos flygblad är: 18 september – bara början. Och just detta är en utbredd uppfattning.
Juha Tapio, som var en av de som delade ut flygbladet, menar att det bland de fackliga ledarna på scenen dock inte sades något alls om fortsättningen.

Annat var det bland demonstranterna:

-100 procent strejkar på mitt garage, berätta Melanie Kircher som är bussförare. På 3 av 5 bussföretag i Helsingfors står trafiken helt still idag.
– Kvinnor drabbas hårdast av regeringens attacker eftersom fler har låga löner och är beroende av övertidsersättning. Dessutom sänks t ex barnbidraget. Att gå med på det här är inget alternativ. Det är inte rätt av regeringen att gå in och ta över lönesättningen. Det diskuteras behovet av en generalstrejk på arbetsplatserna.

Kimmo Tanner jobbar som säkerhetsvakt och Mikko Hakkinen som telefonförsäljare:
– Den enorma besvikelsen över regeringen håller på att vändas till en ilska. Ingen köper regeringens lögner, som att vi i Finland skulle ha högre löner när de faktiskt är lägre än i motsvarande länder. Finland är på 4 plats i världen när det gäller produktivitet. Så hårt jobbar vi redan.
– För att stoppa attackerna krävs längre strejker där alla är med.
Många vi pratade med nämnde att de rika slipper undan besparingar, t ex går skattesmitarna fria. Kimmo och Mikko nämnde speciellt hyckleriet att en av ministrarna står åtalad för skattebrott och får sitta kvar.

Kristiina Koskiluoma organiserar socionomer i Talentia facket. De har en egen samling redan vid kl 10:00 och marscherar sedan gemensamt till Järnvägstorget. Många socionomer är ute idag, trots att det är en ”frivillig” strejk utan strejkersättning. Kriistina berättar att det handlar om en nyliberal attack som hon kallar Thatcherism. Högern vill slå mot facket och arbetarklassen. Liksom många andra som vi träffar gör hon poängen att besparingar inte är en lösning, som länder som Grekland och Portugal visar. Det förvärrar bara krisen i en nedgående spiral.
Socionomerna drabbas så klart som alla av borttagen ersättning när en är sjuk och t ex av en hårdare arbetsmiljö till följd av sänkta socialbidrag. Även förskolelärare är organiserade av Talentia. De drabbas genom att barngrupperna blir större.
-Det är en väldigt polariserad situation. Kampviljan bara växer på arbetsplatserna samtidigt som regeringen fortfarande har stöd av ett skikt, avslutar Kriistina.

Laura Haapasalo och Samiya Bahlsouane, studerar till barnmorskor:
-Regeringen har ingen respekt för arbetares villkor. Vårt arbete innebär natt- och helgarbete, som nu får kraftigt sänkta tillägg. Normallönen är 2400 euro i månaden (23 000 kr), och nu sänks ytterligare. Det är en regering för de rika

Jani Tuomisto, järnvägsarbetare från Tammerfors:
– Vi är 600 från Tammerfors här. Priserna i Finland är mycket höga, lönen räcker inte redan innan försämringarna. Jag tror att de som jobbar i vården drabbas hårdast.

Sari Ahonen, sjuksköterska och vårdlärare:
– Försämringarna slår hårt inom vården och särskilt mot kvinnor. Jag har sett hur välfärden i Sverige, som länge var ett fördöme, raserats. Nu följer Finland efter.

Rauni Salminen, pensionär (i blått till höger):
– Demonstrationen är bra men räcker inte, det är strejkerna som är viktigast.

Veera Minkin, arbetar på motsvarigheten till Skolverket (längst till höger):
– Regeringens program är inte överraskande, de agerar precis som väntat. Det var inga förhandlingar med facket, bara en attack. Facken uppmanar nu medlemmarna att komma med förslag om fortsättningen, det är bra.

Nu stundar en vecka av förhandlingar mellan regeringen och facket. Vilket är en väldigt vansklig tid. Det gäller att mobilisera maximalt tryck underifrån för att förhindra en svekuppgörelse från fack-ledningen. Samtidigt som Offensiv lämnar Helsingfors påbörjas en ockupation av universitetet.
På flygplatsen går vi på fd finansminister Anders Borg. Ett mycket illavarslande tecken. Flera av demonstranterna hade nämnt att han är rådgivare till finska högerregeringen. På en direkt fråga medger Borg till Offensiv att han också deltagit i strejken – på andra sidan.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!