Ett socialistiskt program mot homofobi

2013-07-31 11:02:14
Ett socialistiskt program mot homofobi:
 • Inga vinster i skola, vård, omsorg & kollektivtrafik. Nej till privatiseringar.
 • För en massiv upprustning av välfärden. 200 000 nya välfärdsjobb, bland annat för hbtq-satsningar.
 • Ett icke heteronormativt perspektiv i skola, vård och omsorg. Allas rätt till lika vård.
 • Sexuellt likaberättigande. Kamp mot all form av diskriminering, till exempel vad gäller försäkrings-, bostads- och arbetsmarknaden.
 • Gemensam masskamp mot homofobiska fördomar, di-skriminering, våld och hatbrott samt mot rasism och nazism.
 • Aktiva kampanjer på arbetsplatser, skolor och bostadsområden kopplade till krav på upprustning. För demokratiska, kämpande fackföreningar med hbtq-kompetens.
 • Hbtq-personers rätt till asyl.
 • Ett icke heteronormativt och hbtq-perspektiv i skolan, i läroböckerna och på lärarutbildningen. Rusta upp skolan, mer elevvårdande personal. Alla som jobbar med ungdomar ska ha/måste få hbtq-kompetens.
 • Slopa kraven på kläd- och uppträdandekoder under utredningsåren. Rätten för alla transpersoner att bestämma över sina egna kroppar. Ersättning till de som tvingats till sterilisering.
 • Våld inom samkönade förhållanden och sexuella övergrepp på hbtq-personer är samma allvarliga brott som mot heterosexuella.
 • Brottsofferjourer med hbtq-kompetens, hbtq-utbildning för vårdpersonal, anställda inom socialtjänst, rättsväsende och försäkringskassa. Återinför kursen om hatbrott på polisutbildningen.
 • Rätt till möteslokaler för hbtq-personer i alla åldrar.
 • Underlätta för homoadoptioner. Påskynda utökandet av rätten till insemination för ensamstående kvinnor och båda kvinnorna i ett samkönat par. Gratis vård oavsett sexuell läggning.
 • Ett socialistiskt nej till surrogatmödraskap. Utred frågan om fler än två juridiska föräldrar.
 • För ett nytt socialistiskt arbetarparti.
 • Avskaffa kapitalismen. Kamp mot klassamhället som bygger på heteronorm, sexism och rasism. För ett socialistiskt, jämställt och jämlikt samhälle.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!