Klimatkrisen förvärras snabbt

2012-10-01 09:30:22
Under de senaste veckorna har nya alarmerande rapporter kommit om att istäcket runt Arktis (Nordpolen) minskar snabbare än tidigare beräknat. Den här sommaren var istäcket bara hälften så stort som på 1970-talet.

Klimatförändringarna har i sommar redan påverkat livsmedelsproduktio­nen. Extremt väder i olika delar av världen har minskat skördarna, ­vilket har pressat upp priserna. Missnöjet med stigande priser på livsmedel gör att en andra ”arabisk vår” kan bryta ut i den nykoloniala delen av världen. Att isen i arktis smälter kan förvärra situationen.
De stora medieföretagen lägger skulden för det krympande istäcket på vanliga människor.
Det är människors ”aktiviteter” som bär ansvaret för 70-95 procent av minskningen, skriver exempelvis den brittiska tidningen Guardian och hänvisar till en nyligen publicerad forskningsrapport. Men att kalla den destruktiva verksamhet som de stora oljebolagen som Shell eller Exxon Mobil bedriver för ”mänsklig” är att göra mänskligheten en stor ­orättvisa.
David Nussbaum, huvudansvarig för Världsnaturfondens (WWF) verksamhet i Storbritannien, säger: ”Vi kan alla göra saker för att ­minska koldioxidutsläppen och gå i riktning mot en till 100 procent förnyelsebar ekonomi” (Guardian den 14 septem­ber).
Det han glömmer är att den brittiske premiärministern David Came­ron (Tories, motsvarande Moderaterna) nyligen har utsett klimatskeptikern Owen Paterson till miljöminis­ter.

Det minskade istäckets betydelse för livsmedelsproduktionen beror på en mekanism som nyligen har upptäckts. Jetströmmen över norra halv­klotet försvagas av att det är varmare över Arktis. Förändringar av jetströmmarna över hela världsdelar gör det möjligt för värmeböljor söderifrån att nå mycket längre norrut än tidigare.
”I förlängningen kan detta leda till ’blockeringar’ av det slag som orsakade den förödande värmeböljan i västra Ryssland under sommaren 2010”, sa professorn Jennifer Francis till Guardian. På samma sätt kan det arktiska vädret tränga ned till delar av Europa eller USA under veckor eller månader och orsaka extrema väderförhållanden.
På nytt har enorma dammoln börjat uppstå i USA, som ett resultat av den globala uppvärmningen. De tilltog i år på grund av jetströmmens blockering. Under en vecka i juli svepte 100 kilometer breda gula dammoln vid två tillfällen in över de 1,5 miljoner invånarna i Phoenix, Arizona. Detta sker trots att marken idag hanteras mycket bättre än på 1930-talet, men den här sommaren har fyra femtedelar av USA mer eller mindre påverkats av torka.
Majsproduktionen har minskat med en fjärdedel. Samtidigt har etanolproduktionens omfattning, som är fastställd i lag, ökat så att den nu förbrukar 40 procent av all majsproduktion i USA. Det motsvarar ungefär en femtedel av hela världens majsproduktion.

Samtidigt vill Shell börja leta efter olja utanför Alaskas kust. Starten för undersökningarna har försenats ett år sedan det visat sig att den utrustning som ska förhindra utsläpp i naturen inte höll måttet för att bolaget skulle få ett tillstånd till borrning. Exxon Mobile siktar på att börja borra i de arktiska vattnen utanför Rysslands kust. Bolagen låter sig inte avskräckas av att både västra USA och östra Sibirien lider under den globala uppvärmningen som de fossila bränslena orsakar.
Mer än 17 000 skogsbränder har berört ungefär 290 000 kvadratkilometer i Sibirien fram till augusti 2012, rapporterar amerikanska Nasa den 13 september. Det är de mest omfattande skogsbränderna på ett ­årtionde och motsvarar mer än halva Sveriges yta.
I USA är den yta som berörts av skogsbränder i år den största som någonsin har registrerats. Enligt National Oceanic and Atmospheric Administration har drygt 30 000 kvadratkilometer drabbats av bränder.
De här oljebolagen är inte bara en del av kapitalismens oacceptabla drag, utan är något av det värsta som systemet har att visa upp. Prospekteringen i de arktiska områdena ­måste omedelbart stoppas innan en ny o­lycka som den med Deepwater Horizon inträffar. Hela energisektorn måste förstatligas under arbetarnas demokratiska kontroll och styre. Det behövs en socialistisk plan för energiproduktionen som bygger på förnyelsebar energi.
Det är möjligt att hela Arktis kommer att vara isfritt i september 2020, upp till 80 år tidigare än vad IPCC, den internationella sammanslutning­en av klimatforskare, har förutsagt.
Den mest fruktade utvecklingen är storskaliga metanutsläpp om de idag ständigt frusna delarna av Sibirien och norra Kanada börjar tina upp. Metan är en 100 gånger starkare växthusgas än koldioxid. Den senare tiden har det noterats toppar i metannivå­erna.
Hela planeten befinner sig i en ny, inte tidigare kartlagd terräng. Vetenskapsmännens modeller kunde inte förutse den pågående minskningen av istäcket. De återverkningar som förlusten av isen i Arktis kommer att få är omöjliga att förutse och har av den anledningen utelämnats i IPCC:s rapporter.
Pete Mason

 Fakta ▼

Rekordlitet istäcke kring Arktis

Istäcket vid Arktis har nått nya bottenivåer. Forskare fruktar
att den snabba avsmältningen kommer att fortsätta.
I mitten av september täckte isen vid Arktis ett område på 3,4 miljoner kvadratkilometer, vilket är hela 18 procent ­mindre än det tidigare bottenrekordet från 2007, rapporterade SVT den 16 september. På bara tre veckor har isen minskat med omkring 700 000 kvadratkilometer, vilket motsvarar en yta större än hela Sveriges.
Dessa nya alarmerande uppgifter kan utgöra början på en ny klimatera, tror forskare vid National Snow and Ice Center i USA.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!