Nytt arbetarparti växer fram

2013-04-27 11:37:01


Det nya arbetarpartiet WASP har bildats i Sydafrika. ”Behovet av att bygga WASP och självständiga arbetarplatskommittéer kunde inte vara mer brännande”, skriver Liv Shange.

Efter bildandet av det nya arbetarpartiet Workers and Socialist Party (WASP, Socialistiska arbetarpartiet), den 21 mars, fortätter arbetet med att å ena sidan förankra och bygga partiet och å den and­ra se till att klara av alla formaliteter som ligger i vägen för att kunna registrera partiet.

Fokus ligger nu på en kampanj för riktiga jobb, riktiga löner och drägliga arbetsvillkor för de hundratusentals arbetare som utnyttjas som ”volontärer” [i det närmaste gratisarbetare, deras lön är ibland så låg som 500 rand, 350 kronor, i månaden] i den offentliga sektorn.
Detta är en kampanj som vi kopplar till kampen för grundläggande social service och tjänster i arbetarområdena, som bostäder och el samt gruvarbetarnas krav på en lön som det går att leva på.
Democratic Socialist Movement (DSM, CWI i Sydafrika) och gruvar­betare är de som främst bygger WASP.

WASP är nu en del av kampen i exempelvis gruvarbetarsamhällena ut­anför Johannesburg och Limpopo (Sydafrikas nordligaste provins).
På 1 maj håller WASP ett ­stormöte i gruvorten Carletonville söder om Johannesburg. På mötet kommer vi dels att ta upp de kampanjer som WASP nu är inbegripen i och också kampen för ett förstatligande av gruvindustrin under arbetarnas kontroll och styre.
Regeringens olika så kallade sysselsättningsprogram är ett utnyttjan­de av den desperation som massarbetslösheten skapar.
I exempelvis Community Works Programme och Home Based Care Programme är lönen inte högre än ett par hundra kronor i månaden.
Trots att de som sysselsätts i ­dessa program utför viktiga samhällsnyttiga arbeten som exempelvis renhållning, utbildning, vård och omsorg. Istället för att ta sitt ansvar vad gäller att tillgodose samhällets behov har regeringen genomfört åtgärder som betyder superexploatering, berikande av parastära bemanningsföretag och göder korruptionen. Istället för riktiga, offentliga jobb ger kommuner och stat kontrakt till vinstdrivande företag som ska tillhandahålla ”volontärer”.
WASP arbetar just nu med att organisera Community Works Programme-arbetarna i Gautengprovin­sen i en förenad arbetarkommitté.
Samtidigt är behoven skriande i de fattiga områdena som saknar bostäder, rent vatten och el och inte minst jobb.
I Wedela, ett township som är beläget ett stenkast från guldjättarnas gruvor, har den ANC-ledda kommu­nen de senaste månaderna stängt av elen för hundratals som inte kan betala på grund av ständigt ökade elpri­ser.
Att elen stängdes av bara månader efter fjolårets ”vilda” gruvstrejk och veckor efter kampen mot gruvbolaget Harmony Golds (Sydafrikas tredje största guldproducent) lockout av 6 000 arbetare, provocerade fram nya oundvikliga massprotester.
De unga aktivisterna i Wedela är några av dem som är med och ­bygger WASP.

Medan arbetare och fattiga tvingas använda buskar som bränsle och hämta vatten från små bäckar och vattendrag, förorenade av gruvornas rovdrift, gör dessa monopolföretag miljardvinster.
Men trots miljardvinsterna står gruvjobben på spel. I juli kan 14 000 gruvarbetare i Rustenburg komma att kastas ut i arbetslöshet – om världens största platinaproducent Anglo Platinum får sin vilja fram och kan genomföra sina omstruktureringsplaner i syfte att höja vinstmarginalerna när den globala efterfrågan minskar.
Men det är inte främst den tillfäl­ligt minskade efterfrågan som oroar gruvbolagen, utan att det avvaktande som nu finns ska brytas och masskampen flamma upp.
ANC-regeringen har tydliggjort var den står – kravet på ­förstatligande av gruvindustrin avfärdades med ett rungande nej på ANC:s senaste partikongress i december och president Zuma har deklarerat att ”våldsamma protester” är statens absoluta ­prioritet när det gäller brottsbekämpning. Den fackliga centralorganisationen COSA-TU, som är i allians med ANC, brottas samtidigt med allt våldsammare inre spänningar.

Behovet av att bygga WASP och självständiga arbetarplatskommittéer kunde inte vara mer brännande.
Början till WASP-föreningar finns nu i alla Sydafrikas nio provinser. Förhoppningsvis kan 1 maj bli startpunkten för en landsomfattande kampanj för arbete, bostäder, el och ett förstatligande av gruvnäringen.
Liv Shange
(DSM, CWI i Sydafrika)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!