”Omöjligt att följa riktlinjerna”

2013-02-27 12:34:18

foto: Erik Söderström
Östra sjukhuset i Göteborg.

På Östra sjukhuset i Göteborg har avdelningen för normalförlossningar bland de kortaste vårdtiderna i hela Sverige. Priset som betalats för detta är sämre patientsäkerhet och sämre arbetsmiljö för personalen.

I en debattartikel i GP den 20 februari har 35 barnmorskor skrivit under på en beskrivning av den situation som blivit allt mer akut. Barnmors­korna beskriver en vardag där det är omöjligt att följa de rutiner och riktlinjer som satts upp för att garantera att de kvinnor som föder på Östra, och deras barn, får en säker vård.

”Om barnmorskan inte
kan vara hos kvinnan kan det leda till rädsla, oro, mer medicinsk smärtlindring, värksvaghet, ja allt annat än en normal förlossning”, skriver barnmors­korna. Man ansluter sig till kravet som ställs av barnmorskorna i Stockholm som startat kampanjen ”Nu är det nog”, med krav på mer resurser till vården.
Den 17 februari intervjuade Göteborgs-Posten (GP) några barnmorskor från Östra sjukhuset och arbetssituationen de beskriver är inget annat än alarmerande, med dubbelpass och orimlig stress.
De hänvisar till forskning som visar att med ordentlig bemanning – en barnmorska per förlösande kvinna – minskar riskerna för komplika­tioner.
Arbetsmiljöverkets kritik mot kvinnosjukvården i Göteborg under 2012 var skarp. I vanlig ordning finns det ett stort glapp mellan vårdperso­nalens upplevelser av arbetet och ledningens syn på situationen.
Henrik Almgren, verksamhets-chef, säger i GP att barnmorskornas stress inte påverkar vårdkvaliteten. Istället för att ställa krav på politiker­na att tillföra resurser till kvinnosjukvården utreder Almgren istället arbetssätt för att korta medelvårdtiden och göra så att kvinnor ­snabbare kan lämna BB och vårdas i hemmet.

Inte bara förlossningsvården
har drabbats av svåra ­nedskärningar. Så gott som samtliga delar av vården i Göteborg har under de senaste sex årens massiva nedskärningar hamnat på knäna. Offensiv har pratat med José som i januari uppsökte vård efter att hans elva månader gamla son blivit dålig. Josés son insjuknade akut och efter att ha uppsökt vård vid två tillfällen och båda gångerna nekats en grundlig undersökning lades barnet in på en akutvårdsavdelning. Han konstaterades ha flera infektioner, bland annat svininfluensa och lunginflammation.
– Vi blev förvånade för när vi fick prata med en ansvarig läkare så var han helt öppen med hur det låg till med vården, att platsbristen gör att de får prioritera ned akut sjuka barn, säger José.
– Det är tråkigt, för pressen hamnar på sjuksköterskorna och undersköterskorna. Det märks att persona­len mår dåligt.
José och barnets mamma har nu gjort en anmälan till Socialstyrelsen. Händelsen är en direkt konsekvens av för låg bemanning.

”Nu är det nog” borde få stöd av fackföreningarna och drivas som en rikstäckande kampanj. Det är ­positivt att Vårdförbundet i Göteborg tillsammans med TCO kommer att ha en manifestation på Internationella kvinnodagen för att uppmärksamma de ojämlika lönerna.
Vårdförbundets inbjudan, troligtvis ironisk, till jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) att samarbeta för att uppvärdera kvinnodominerade akademikeryrken, ­måste bytas ut mot en faktisk kampanj ute på gator och torg och inne på medlemmarnas arbetsplatser, tillsammans med andra fack i offentlig sektor.

Stefan Berg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!