Regeringens miljösatsning – en bluff

2007-09-19 17:11:06
I sin gemensamma valplattform lovade regeringen en miljard kronor till klimatet, nu ska denna miljard sättas i verket. En miljard kan låta som en rejäl satsning, men det är det inte. Till stora delar är det ingen satsning alls, då andra miljöanslag skärs ned.

Enligt nyhetsbyrån TT kommer anslaget för skydd av värdefulla skogsbiotoper att skäras ner med en halv miljard kronor de kommande tre åren. Centerpartiet vill gå längre och räkna in impediment som är ej brukbar skogsmark, exempelvis berg och myrar, i arealen som skyddas. Detta är ytterligare ett sätt att bluffa, då man redan idag inte får avverka impediment.

Försumbar satsning

En stor del av klimatmiljarden, 340 miljoner kronor, går till en satsning på hållbara städer. Dessa miljoner ska pytsas ut på alla Sveriges städer fram till år 2010. Denna ”satsning” är för det första försumbar, för det andra är den bara ett skynke för att dölja den miljövidriga politik som borgarna bedriver i Stockholm.
I valet lovade borgarna att ta bort trängselskatten; nu är den tillbaka – men inte för att subventionera och bygga ut den eftersatta kollektivtrafiken, utan för att delfinansiera ett enormt vägbygge, Förbifart Stockholm. Denna nya motorväg kommer kosta 25 miljarder kronor och öka biltrafiken avsevärt.
Kostnaden för utsläppen från nya motorvägar är kraftigt undervärderad. Miljöpartiet rasar mot detta och påpekar att flera miljöintressen inte finns inräknade. Att en motorväg enligt beräkningarna ska vara klimatneutral är en lögn! Motorvägar gör att fler åker bil, vilket ökar mängden utsläpp.
De 25 miljarderna skulle istället behövas för att sänka priset på kollektivtrafiken. Att det idag är billigare att ta bilen än att åka kollektivt är horribelt. Förutom prishöjningen som blev resultatet när man slopade enhetspriset, vill högerstyret i Stockholms län att SL-kortets pris ska höjas med hela 90 kronor.
Att dålig luft är livsfarligt har länge varit känt.
I Kina dör hundratusentals personer årligen en för tidig död på grund av lungsjukdomar som förorsakats av luftföroreningar.
En nyhet är dock att detta även gäller Sverige. Beräkningar visar att över 1 000 personer per år dör av luftföroreningar som i huvudsak kommer från biltrafik. Det är fler än vad som dör i bilolyckor.
Förutom hållbara städer ska pengarna gå till en satsning för att effektivisera energianvändningen, i form av stöd till pilotanläggningar för biobränslen för fordon. Samtidigt har biobränslepriserna stigit, vilket gjort att det ofta är billigare att köra på bensin än etanol. För att råda bot på det och för att försöka minska oljeförbrukningen höjs diesel- och bensinskatten.
Detta kommer att slå hårdast mot hushållen med de minsta marginalerna och mot glesbygdsbor.

Marginell effekt

Att höja bensinpriset med 29 öre litern har en marginell effekt. För att minska utsläppen utan att bygga ut kollektivtrafiken skulle bensinpriset behöva ligga på över 20 kronor litern, enligt Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA.
Maud Olofsson presenterade denna miljard som en kraftig satsning på klimatområdet. Vad det emellertid egentligen handlar om är omfördelning av pengar som redan var öronmärkta för naturen och en droppe i havet mot det behov av verkliga satsningar som klimatet behöver.
Hur regeringen planerat att klara av utsläppsmålet de själva satt upp; att minska växthusgasutsläppen med 30 procent fram till år 2020; är en gåta.
Joel Eriksson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!