Säg upp avtalen

2008-09-28 18:20:59
Kommunalarna kunde i den senaste stora avtalsrörelsen knappa in något på det övri­ga löntagarkollektivet med avtalet AB07, vilket ger totalt 13,5 procent i snitt under tre år.

Sedan avtalet skrevs på har inflations­takten fördubblats och kommunalar­na ser nu sina löner ätas upp av pris- ökningar samtidigt som vi binds till händer och fötter av strejkförbud.
Inflationstakten (prisutvecklingen) är uppe i rekordhöga 4,3 procent.
Det slår hårdast mot dem med låga löner, då vanliga konsumtionsvarupriser ökar mest. Boendekostnaderna har ökat med 8,6 procent, drivmedelskostnaderna med 17,2 procent, el- och bränslekostnaderna med 17,3 procent och livsmedelspriserna med 8 procent (SCB:s konsumentprisindexrapport i juli 2008). Enskilda va­ror som smör och ris har ökat med mer än 30 procent.

Ytterst få kommunalare får reallöneökningar. Faktum är att hundratusentals medlemmar genom indivi- duell lönesättning nu får uppleva lönesänkningar. Detta i Sveriges och kanske värld­ens på papperet största och starkaste fackförening!
Och det ser ut att bli ännu värre. Detta är bara början på vad Washington post, Economist, Financial Times och flera andra kapitalistiska tidning­ar befarar blir den värsta världsekonomiska krisen sedan 1929!
I flera länder runtom i Europa försvaras arbetarnas löner med kollektivavtalad ersättning vid inflation. Nu måste arbetarrörelsen kräva garanterad ersättning för inflationen och ta våra levnadsvillkor i försvar. Facket kan aldrig godta nedskärning­ar, uppsägningar eller lönesänkningar!

Låt inte arbetarnas familjer betala priset för spekulationsmarknadens kris.
  • Kräv garanterad ersättning för inflation! Säg upp kollektivavtalet AB07 för det sista året!
  • Nej till individuella löner under inflationsnivån!
  • Avtalet ut på omröstning bland medlemmarna!
  • Förbered för kamp!
Bilbo Göransson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!