Sexualundervisningen försummas

2011-02-09 12:06:19
Att ha sexualkunskap i grundskolan står med i läroplanen, men enligt en färsk undersökning som tidningen Kamratposten har gjort bland sina läsare saknar nära hälf­ten av alla elever i årskurs 5 sexualundervisning.

Det pågår en debatt om kvaliteten på grundskolans sexualundervisning och nu har det visat sig att barn och ungdomars kännedom kring dessa frågor har minskat.
Det borde vara varje elevs rättighet att få information om sin egen kropp och sexualitet, men idag är det upp till varje rektor att bestämma om det ska bedrivas sexualrådgivning el­ler inte.
I till exempel Malmö saknas det en plan för och uppföljning av sexualkunskap i hälften av skolorna. Sexual­undervisning är även inskrivet i skol- planen och har varit det i närmare 54 år, men ämnet är fortfarande inte o­bligatoriskt i lärarutbildningen. Detta gör att lärarna saknar den kompetens man behöver ha när man undervisar i ämnet och att undervisningen bara präglas av den biologiska aspekten och inget annat runt omkring den.
Martin Svenblad, SO-lärare på Katarina Norra, håller med om att genusaspekten och sex som samhälls­fråga saknas i undervisningen och att det är vanligt att det bara fokuseras på könssjukdomar och preventivmedel o s v.
– Tonen när man undervisar i det­ta ämne är allt och jag kan tycka att det bara handlar om det negativa sex kan leda till, som sjukdomar och så vidare, men inte om att ta bort mytbildningen om sex och kunna prata om det på ett avslappnat och positivt sätt. Det finns mängder med bra material och forskning kring ämnet och det har förts en bra offentlig debatt kring genus och ungas inställning till sex, men elevers rätt att få ta del av det materialet tillgodoses inte idag.

I slutet av 2010 lanserade UR en ny film om sex och samlevnad som ska användas ute på skolorna och även visas i tv.
Martin Svenblad, som själv har använt filmen i sin undervisning, tyckte att den höll måttet som en ny och uppdaterad sexualupplysningsfilm och att den skapade en bra utgångspunkt för diskussion bland eleverna.

– Filmen var väldigt avslappnad och jag tyckte sjäv att hbt-frågan tas upp på ett bra och avslappnat sätt som en naturlig del och inte som en fråga om udda sexuella läggningar.
Innan har hbt-perspektivet inte ingått alls eller i mycket liten skala, vilket kan leda till att elever som är ho- mosexuella eller bisexuella, eller har frågor kring detta, känner sig ute-stängda och senare kan komma att skämmas för sin läggning.
Skolan borde också erbjuda undervisning kring jämställdhet och ungas inställning till sex, men även detta saknas.

Patricia Degerman

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!