Skolan – allt mindre likvärdig

2013-05-10 08:39:14

foto: Elias Theodorsson
I Göteborg har elever protesterat mot nedskärningarna på gymnasieskolorna.

Ännu en rapport har kommit om de ökade skillnaderna i skolresultat mellan olika skolor, denna gången från Skolverket, Skolverkets lägesbedömning 2013. Man slår fast att det fria skolvalet har lett fram till dessa enorma skillnader.

– Den försämrade likvärdigheten innebär att alla barn inte får de livs­chanser som skolan ska ge. Situationen måste mötas med politisk handlingskraft nationellt och lokalt, ­säger Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket i rapporten.
Skolverket säger också att de tre viktigaste områdena för att höja kvalitén och resultaten är att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och att ha en långsiktig skolpolitik. Man riktar sig till regeringen med den samlade bedömningen av ­situationen i skolan, men det är föga troligt att de politiker och partier som represente­rar riskkapitalister och storföretag kommer att göra något åt den förö­dande situationen på skolorna.
De stora skillnaderna mellan ­olika skolor i resultat, trygghet och arbets­miljö för elever, lärare och all skolper­sonal ­handlar i grunden om ökade klassklyftor, något som ju Alliansen vidgar i varje andetag den tar.

Skolverket skriver att skolan har misslyckats med att kompensera för skillnader i elevers olika förutsättningar. Dessutom konstaterar man att skillnaderna mellan elevers skolresultat har ökat och att det finns ett starkt samband mellan vilken social bakgrund man har och hur elever lyckas i skolan samt att skillnaderna mellan skolors genomsnittliga resultat har fördubblats de senaste 20 åren.
Av rapporten framgår vidare att stora pensionsavgångar från lärarkå­ren är att vänta, att svenska lärare är mindre nöjda med sitt yrkesval än genomsnittet för andra EU- och OE­CD-länder samt att varannan lärare överväger att byta yrke. Det är inte förvånande då det ständigt kommer rapporter om hur lärare är allt mer stressade av en större arbetsbörda samtidigt som tiden för planering och efterarbete minskar.

Arbetsmiljöundersökningen som Lärarnas Riksförbund genomförde under hösten 2011 visade exempelvis att 90 procent av lärarna anser att det har tillkommit fler ­administrativa uppgifter de senaste fem åren, och TCO:s undersökning våren 2012 ­visar att läraryrket är det mest stressfyllda av alla på arbetsmarknaden.
Det är en medveten politik från högern som ligger till grund för hur alarmerande situationen är för lärare, elever och övrig skolpersonal idag.

Det behövs politisk ­handlingskraft och ett motstånd mot den ­förödande skolpolitik som finns idag, men den kraften och viljan går inte att finna hos de etablerade partierna.
Det var för drygt 20 år sedan (år 1991), som Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet genomförde kommunaliseringen av skolan. Året därpå genomförde den dåvarande högerregeringen den så kallade friskolereformen samt det fria skolvalet. Att skillnaderna mellan skolors resul­tat har fördubblats de senaste 20 åren kan man därmed lätt koppla till ­dessa ”reformer”, som även har lett till att man tillåter privata företag att göra mångmiljonvinster på skattebetalarnas pengar, vilket naturligtvis drabbar elever och lärare allra hårdast då man låter vinstintressen gå före behoven samtidigt som den kommuna­la skolan utarmas. Det som måste ­styra och genomsyra en skola är vilka behov som finns och en satsning ­utefter dessa behov och inte utefter att maximera vinsterna.
Det är bra att nu också Skolverket riktar kritik mot det fria skolvalet som är en del i den klasskola som har byggts upp, men kampen måste ske på gräsrotsnivå från skolpersonal, elever och föräldrar mot hela den högerpolitik som ligger till grund för de orättvisor som finns i skolan och hela samhället idag. Det är bara då som en likvärdig skola kan bli verklighet.

Robert Bielecki

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!