Stoppa nya kollektivtrafiklagen

2010-03-10 15:39:09
Kampen mot regeringens nya kollektivtrafiklag har börjat på allvar. Kommunal mobiliserar fackligt aktiva bussförare. Nästa steg är valrörel- sen.

Den 4 mars arrangerade Kommunalarbetarförbundet en seminariedag för fackliga aktivister från hela landet in­om kollektivtrafiken. Detta arrangemang är en vändpunkt. Det som ti- digare mest har framstått som ett skrämselskott, en superkommersialisering av kollektivtrafiken, är nu lagrådsremiss, d v s på väg att bli en ny lag. För seminariedeltagarna var därför dagen en väckarklocka. Kampen måste börja nu.
Historien om Lundinlagen (den nya kollektivtrafiklagen) började 2008 med att regeringen tillsatte en ensamutredare. Ulf Lundin fick i uppdrag att ta fram en lag som underlättar ett ”marknadstillträde” inom kollektivtrafiken.
Ett delbetänkande i april 2009 föreslog en total marknadsanpassning och avreglering av trafiken i linje med taxiavregleringen för cirka 20 år sedan. Linjer och tidtabeller skulle, enligt betänkandet, helt tas över av privata operatörer som finansierar trafiken med biljettintäkter. Prissättningen skulle också släppas fri som en konsekvens av det. Har en operatör bara allmänt trafiktillstånd för persontrafik kan trafik, var som helst, startas med en månads varsel och läggas ned med tre månaders förvarning.
Dessutom ville utredaren att det uttryckligen skulle vara förbjudet för trafikansvarig myndighet att bedriva trafik i egen regi. ”Olönsam men samhällsviktig” trafik skulle förklaras som ”trafikpliktig” och upphandlas av myndigheten som tjänstekoncession med offentligt stöd. Det innebär att finansieringen är delvis offentlig men med rörliga ersättningar beroen­de på resandeantal, kundnöjdhet, utförd trafik, punktlighet, o s v.

Regeringen har nu lagt en s k lagrådsremiss (ett förslag till lagtext) i är­endet. Lagrådsremissen skiljer sig ba- ra i detaljer åt från utredningen och är, om möjligt, ännu mer marknadsinriktad. Remissvar har bara inhämtats från borgerligt dominerade landsting, huvudmän, arbetsgivare och deras intresseorganisationer.
Trafiksektionen i Kommunal Stockholm fick tag i delbetänkandet 2009 och startade omedelbart en kampanj tillsammans med SEKO Stockholm för att stoppa lagen. Den 3 september arrangerade vi en seminariedag för medlemmar i Stockholm. Vi har uppvaktat politiker och lyckats få Kommunal Stockholm samt SEKO Stockholm att enhälligt anta ett upprop mot lagen. Vi har även fört diskussioner med representanter för S, V och MP i riksdagens trafikutskott.
Den 4 mars arrangerade alltså Kommunal en seminariedag för fackliga bussförare och ombudsmän från avdelningar i hela Sverige. På förmiddagen citerade Kommunals 2:e vice ordförande, Håkan Pettersson, högt ur de material som trafiksektionen har producerat om Kommunals synpunkter på lagen. Svenska Bussbranschens Riksförbunds VD Ann Grön- lund (som deltog i utredningen) presenterade förslaget och arbetsgivar-nas linje i frågan. Under utfrågningen kunde vi från trafiksektionen tydligt visa för alla vad arbetsgivarna är ute efter. Det var ganska upprörda stämningar under det följande grupparbetet.
På lunchen deltog vi i demon- strationen på Mynttorget och avrundade på eftermiddagen med att diskutera planer framöver. Det närmaste kommer att vara ”den lilla valrörelsen” från 19 april till 1 maj. Ett nytt informationsmaterial kommer att skrivas i form av en tabloid. Detta material ska tillsammans med en faktafolder delas ut till medlemmar och resenärer un­der veckan innan 1 maj. Vi kommer att försöka skapa en gemensam front mellan partier och fack mot lagförslaget.

Vi vill att partierna lovar och svär på att riva upp lagen efter valet.
Under dagen höjdes krav på nå­gon form av aktion mot lagen. Lagrådsremissen kommer att ligga till grund för en proposition som först skall utskottsbehandlas och därefter debatteras i riksdagen. Den dagen måste vi göra något. Under seminariedagen höjdes röster för någon form av politisk strejk. Men även om Kommunal troligen inte kommer att ställa sig bakom en sådan aktion är man på väg att starta en kampanj. För första gången på mycket länge känns det som att även avdelning och förbund har vaknat och mobiliserar.

Peter Boström
Styrelseledamot i Kommunals Trafiksektion i Stockholm

 Detta innebär regeringens kollektivtrafiklag ▼

  • Den delade ansvarsfördelningen mellan banverk, vägverk, rikstrafiken och andra myndigheter upphör och ersätts av ett samlat trafikverk på nationell nivå. Tjugoen regionala trafikmyndigheter skapas med ansvar för hela kollektivtrafiken i regionen.
  • Trafikmyndigheten fastställer en trafikförsörjningsplan med önskemål om den trafik som bör bedrivas, inklusive färdtjänst.
  • Myndigheten tar in anmälningar om kommersiell trafik. Trafik som inte är kommersiellt men samhälleligt intressant förklaras vara ”trafikpliktig” och upphandlas av myndigheten.
  • All trafik kan när som helst konkurrensutsättas (även de trafikplikti­ga) med en månads varsel av företag med ”allmänt trafiktillstånd”.
  • Prissättning ska vara fri för att öka den kommersiellt gångbara delen av kollektivtrafiken.
  • Terminaler, hållplatser och knutpunkter ska vara tillgängliga för alla operatörer.
  • Tidtabeller och linjedragning är upp till var operatör.
  • Lagen skall träda i kraft den 1 januari 2012. Det nya systemet beräknas vara helt rikstäckande omkring år 2020.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!