Stora varsel på Ikea i Skåne

2018-11-28 10:13:40

foto: Wikimedia Commons
500 Ikeajobb sägs upp i Skåne, men facken vill inte ta strid för jobben.

Storföretaget Ikea har varslat nära 500 anställda om uppsägning i Skåne. Uppsägningarna är en del av globala nedskärningar på totalt 7 500 anställda som blir av med sitt arbete de närmaste åren. I Skåne har Ikea drygt 2 700 anställda och nedskärningarna med nära 500 anställda innebär 20 procent av personalen.
Ledningen för Ikea motiverar sitt agerande med att man vill anpassa företaget för framtiden. Detta betyder i klartext att företaget för att säkra sina profiter för framtiden gör sig av med anställda för att minska sina kostnader.
Representanter för fackföreningen Unionen som organiserar de som nu drabbas av nedskärningarna säger sig vara ”förvånade” att det blev så kraftiga nedskärningar och att det är ”tråkigt” när detta sker. Man säger också i ett uttalande i Sydsvenska Dagbladet att man förstår Ikeas åtgärder och att de är nödvändiga för att anpassa sig till förändringar i samhället.
Inte många ord om att ta kamp för jobben, om behovet av starka och kämpande fackföreningar. Inga uppmaningar till kamp mot den så kallade marknaden och marknadsekonomin. Representanter för fackföreningen Unionen på Ikea tror också att ytterligare nedskärningar och uppsägningar är på väg och att ”det är tråkigt att detta sker” (!).

Vad som behövs nu är inte uppgivenhet och förståelse, utan facklig kamp. Facklig vetorätt mot uppsägningar, nedläggningar och omorganisationer.