Studentavgifter även i Sverige?

2006-12-09 23:06:09
Tre expertgrupper med representanter från högskolan, myndigheter och näringsliv har på uppdrag av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (Iva) fått formulera förslag för hur framtidens universitet ska se ut och finansieras. I en delrapport från en av expertpanelerna föreslås att svenska högskolor och universitet ska få ta ut studieavgifter.

Idag är det inte tillåtet för svenska högskolor att ta ut studieavgifter för svenska studenter. Dock finns det hos utbildningsdepartementet ett utredningsförslag om att införa avgifter för studenter från länder utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Samtidigt ska reglerna mot avgifter för svenska studenter stärkas och bli lag. Men införandet av studieavgifter ligger helt i linje med Bolognaprocessen, för att marknadsanpassa och konkurrensutsätta utbildningssystemen i hela EU.

Bolognaprocessen

Ett led i detta är att högskoleutbildningen i Sverige görs om till ett mer amerikaniserat system, och delas in i tre nivåer; kandidatexamen (3 år), masterexamen (2 år) och forskarutbildning (3 år). En sådan här anpassning har redan röstats igenom i riksdagen. Införs sedan studieavgifter för utomeuropeiska studenter är steget till studieavgifter för alla inte långt borta.
Expertgruppen inom Iva skriver i sin delrapport att den enskilda högskolan, om den tror att den kan fortsätta attrahera studenter, själv ska få besluta om att ta ut studieavgifter. Populära utbildningar och universitet ska alltså tillåtas vara avgiftsbelagda. Gruppen säger även att samhällsviktiga utbildningar som inte lockar lika många studenter bör ha låga eller inga avgifter. För att motverka social snedrekrytering kan gruppen tänka sig någon form av stipendiesystem och/eller utvecklat studiemedelssystem. Men i praktiken innebär detta att ungdomar med arbetarbakgrund och sämre ekonomiska förhållanden i större utsträckning kommer att söka sig till de utbildningar som inte är avgiftsbelagda.
Avgifter riskerar också att på sikt öka löneklyftorna, då långa utbildningar blir ännu dyrare och därmed motiv för ännu högre lönenivåer.
Från regeringens sida säger man sig vara skeptisk. Utbildningsminister Leif Pagrotsky säger till TT att han är ”bestämd motståndare till förslaget och vill lagstifta mot avgifter för svenska studenter”. Han säger sig istället vilja minska den sociala snedrekryteringen genom att skapa fler högskoleplatser.
Detta rimmar illa med förslagen om avgifter för utomeuropeiska studenter och den fortsatta EU-anpassningen av högskoleutbildningen. Och på vilket sätt har s-regeringen bidragit till minskad social snedrekrytering?
Enligt en ny rapport från Socialstyrelsen lever en femtedel av landets studenter under existensminimum. För att klara ekonomin får många ta extrajobb. Men inkomsterna från detta får inte överstiga 34 000 kronor om året – annars minskar studiemedlet. Detta gör att fler studenter är beroende av ekonomiskt stöd från sina föräldrar, vilket förutsätter att föräldrarna har ekonomiska medel för detta.

Studielön

I förhandlingarna om vårbudgeten har miljöpartiet krävt en höjning av bidragsdelen i studiemedlet med 1 000 kronor. Även vänsterpartiet och s-studenter har kommit med liknande förslag. Av detta blev det bara en hundralapp när det kom till kritan. Vad som krävs för att bli av med den sociala snedrekryteringen är införandet av studielön. Då kan alla, oavsett bakgrund, studera på högskolan utan att bekymra sig över ekonomin.

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för:
• Inför studielön – ingen ska tjäna mindre än 17 000 i månaden
• Stoppa marknadsanpassningen av högskolan

Davis Kaza

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!