Utvisning hotar familj

2007-04-11 14:56:41
Efter mer än fyra år i Sverige lever Pearewz och Lada fortfarande under hot om att bli utvisade till Iran. Trots att Pearewz deltagit i organiserat arbete mot en regim som förföljer, trakasserar och förmodligen dödar politiska dissidenter, tycker inte svenska Migrationsverket att familjen har tillräckligt starka skäl för att få stanna i Sverige.

För drygt tre år sedan föddes Pearewz och Ladas dotter Mhenaz – i Sverige. Hon har gått på öppen förskola och nu på dagis i sex månader, springer omkring och pratar ömsom persiska, ömsom svenska. Att hon aldrig varit i Iran hindrar inte att Migrationsverket vill utvisa henne till landet.
1997 deltog Pearewz i ett stort studentuppror i Iran som krävde pressfrihet och fackliga rättigheter. Han inspirerades av en universitetslärare som uppmanade sina studenter att ifrågasätta och engagera sig. Pearewz var en av tusentals som greps av polis. Under de tre dagar han satt häktad blev han torterad – med piska – bara för att svara på frågor som ”vem är du?” och ”vilken grupp hör du till?”.
Händelsen öppnade Pearewzs ögon för vidden av förtrycket; var det så man blev behandlad om man krävde demokratiska rättigheter?
När han tagit sin examen fick han anställning på den regimstödda stiftelsen Janbazan.
Den iranska staten är uppbyggd av en myriad organisationer som sorterar under varandra och har mängder av funktioner. Janbazan ska ge stöd och hjälp åt krigsinvalider, men övervakar också regimkritiska grupper.

Säkerhetspolis

Organisationen har sin egen säkerhetsavdelning, vilken Pearewz snart skulle stifta bekantskap med. Han hade nämligen fortsatt med sitt politiska arbete och hans fraktion inom studentrörelsen tillhörde de mest radikala.
De gav ut en tidning och spred flygblad – allt underjordiskt. Pearewz hade på grund av sitt arbete en utsatt dubbelposition, som kunde bli mycket farlig om den uppdagades, men som också underlättade hans politiska, underjordiska arbete:
– Mitt arbete gjorde det lättare för mig att ha kontakt med organisationer utomlands, förklarar Pearewz, och berättar att studentrörelsen har kontakt med organisationer i andra länder, till exempel Iranska politiska flyktingars förbund i exil, där Pearewz idag är aktiv.
Att Janbazan var en del av regimen visades vid studentprotesterna, som de anställda effektivt hindrades att delta i genom att de inte fick lämna arbetsplatsen. Pearewz bröt mot förbudet två gånger. Den första blev han inhämtad för ”förhör”, men misshandlades och hölls inlåst i två veckor. Han släpptes mot löftet att han skulle upphöra med all politisk verksamhet.
Men när han året därpå upptäcktes på en andra demonstration återstod bara att fly ifrån polisen. När han därefter fick veta att säkerhetspolisen letat efter honom i hans hem, förstod han att han skulle tvingas lämna landet. Tillsammans med Lada flydde han till Turkiet och sedan till Sverige.

Tre avslag

Under sin tid i Sverige har Pearewz och Lada sökt uppehållstillstånd tre gånger och fått lika många avslag.
I den senaste överklagan av avvisningsbeslutet har deras advokat bifogat en arresteringsorder, utfärdad av revolutionsdomstolen i Iran, riktad till alla tullar, hamnar och flygplatser i Iran. Den borde göra det fullkomligt klart att Iran inte är en trygg plats för Pearewz. Men Pearewz och Lada är oroliga för att Migrationsverket ska ha svårt att förstå att revolutionsdomstolen är ytterst verklig, trots att den inte är den enda domstolen i Iran, precis som myndigheten har haft svårt att förstå att Pearewz anställning på Janbazar inte betyder att han var lojal och ”på regimens sida”.
Lada var inte politiskt aktiv i Iran, men har blivit det i Sverige. Också hennes föräldrar hemma i Iran har fått påhälsning av säkerhetspolisen som frågat efter henne. Liksom Pearewz är hon medlem i Iranska politiska fångars förbund i exil. Pearewz skriver regelbundet artiklar om den politiska situationen i Iran och har kritiserat den iranska regimen i radiosändningar och på demonstrationer, liksom på en egen blog.
Lada har en viktig fråga till det svenska Migrationsverket:
– Kan den svenska regeringen garantera vår säkerhet om vi skickas tillbaka till Iran?
Svenska UD skriver:
”Inga framsteg har gjorts på MR-området (mänskliga rättigheter) trots det internationella samfundets, inklusive EU:s, försök att påverka administrationen. En fortgående försämring måste istället konstateras, inte minst vad gäller yttrandefriheten /…/ Iran lever inte upp till kraven på en rättsstat. /…/ De individer som verkar för demokrati hotas, fängslas eller oskadliggörs på annat sätt.”
Det är omöjligt att säga annat än att Ladas fråga är berättigad.
Ulrika Waaranperä
Fotnot: Pearewz, Lada och Mhenaz heter egentligen något annat.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!