Vart sjätte barn lever i krig

2018-05-30 15:59:08

foto: Michael Foley / Flickr CC
Barn i afghanska Kabul, ett av världens farligaste länder.

Vart sjätte barn i världen lever i en krigszon. Det är fler än någonsin tidigare, och enligt Rädda Barnen har antalet barn som har dödats eller lemlästats ökat med 300 procent sedan 2010. Medan konflikterna trappas upp blir barnen mer lidande än någon annan.

Enligt Rädda Barnens rapport The War on Children, baserad på forskning gjord av Rädda Barnen och fredsforskningsinstitutet Prio i Oslo, har antalet barn som drabbas av krig och konflikter ökat med 75 procent sedan början av 1990-talet. Idag befinner sig minst 357 miljoner barn, vart sjätte barn i världen, i krigsområden. Hälften av dessa barn lever i områden där de riskerar att dödas eller skadas, bli barnsoldater, utsättas för sexuellt våld, kidnappning, eller där skolor och vårdinrättningar attackeras.
Det blir också allt svårare att skicka humanitär hjälp till många områden, något som särskilt drabbar barnen. Idag är det 15 gånger fler fall av att humanitär hjälp inte tillåts komma fram jämfört med 2010. Att neka möjligheten till humanitär hjälp är allt vanligare i dagens konflikter, där både sjukhus och andra hjälpcenter bombas och attackeras på andra sätt.
Krig leder inte bara till fysiska skador på barn, utan psykiska trauman som alltid finns kvar. Dessa kan ge barnen stora problem under vuxenlivet om de inte får en adekvat traumabehandling, men de flesta får aldrig den möjligheten. 

De tre länder i världen där det är värst för barn att växa upp är Afghanistan, Syrien och Somalia. I dessa länder pågår krig och konflikter som skördar tusentals liv, däribland många barn. Barn används som verktyg i krigföring genom att tvingas bli självmordsbombare och barnsoldater, eller blir till måltavlor för en brutal krigföring. EU och USA säljer vapen till dessa länder och regioner, som tjänar på de pågående konflikterna. Det görs därför inte mycket för att försöka stoppa dem, utan snarare väljer vissa länder att trappa upp konflikterna. 

Barn i krigsdrabbade länder riskerar även svält då kriget både försvårar import och även förstör det inhemska jordbruket. Förra året saknade 124 miljoner människor mat akut, och ytterligare 815 miljoner levde på gränsen till matbrist. En stor del av detta beror just på de pågående konflikterna.
Allt fler barn dödas, lemlästas och skadas på andra sätt i de krig som pågår i världen. Krigen handlar ofta om pengar, eller om vem som har rätt till makt eller mark. I slutändan handlar alla krig om makt och pengar.
Krig är någonting som gynnar det kapitalistiska systemet, och därför kommer kapitalister aldrig att sluta förespråka krig. Men istället för att delta i krig kan världens arbetare välja att strejka, att vägra slåss mot och döda andra arbetare i kapitalets namn. Vi är i majoritet och vi finns över hela världen, och om vi enar oss har vi allt att vinna.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!