”Vi vägrar flytta!”

2008-05-21 17:09:35
Järva Sociala Forum i Husby träff den 16-17 maj blev ett unikt tillfälle att diskutera högeralliansens och Svenska Bostäders planer på Järvalyftet utifrån de boendes perspektiv.
– Det är vi som är experterna, inte Stadshuset, slog Gunnar Johansson från Nätverket Järvas Framtid fast redan i öppningen på torget.


Forumet inleddes på fredag eftermiddag med ett demonstrationståg som med Yacumbés karnevalsliknande och taktfasta trummor i täten sakta drog nerför Trondheimsgatan ned till referenskvarteret och Husby gård vid Järvafältet och så tillbaka uppför Oslogatan – genom två av de tre gator som hotas av en ­extreme make over.
Nere vid Järvafältet gjordes ett spektakulärt inhopp av Åke Karlsson, som uppklädd till byggherren direktör Pendel bjöd på en bejublad satir över makthavarnas lika ­extrema som totalt oförankrade projekt.

”Ett nytt Shangrila”

– Den nya Järvastaden håller på att tona fram som ett nytt monument, en uppenbarelse, ett Shangrila, förklarade han, och utlovade fransk ­konjak åt de boende som under byggtiden skulle erbjudas tältläger på Järvafältet.
Fredagens följande ungdomsforum, som inleddes av en diskussion mellan en panel av lokala ­ungdomar mellan 12 och 17 år och inbjudna politiker, blev en stor succé.
Till skillnad mot den bild som ges av Husby av till exempel media och Järvalyftets makthavare var ungdomspanelen enig om att de kände sig trygga i Husby.
– Ungdomsgårdar, vuxna som bryr sig och Lugna gatan är bättre än poliser och disciplin, disciplin, disci­plin, ansåg Yasir, en av de unga debattörerna.
Stark kritik uttalades både mot nedläggningen av Dalhagsskolan och av Gula Gården, med stöd av de närvarande oppositionspolitikerna från s, v och mp. Bara folkpartisten Martin Ängby och en närvarande LUF:are försökte försvara vad som sker. Även de föreslagna ­rivningarna och den fortsatta ­sammanslagningen av skolor i Husby och Akalla kritiserades av ungdomarna.

Renovering för vem?

Det första av lördagens seminarier handlade om boende, energi och demokrati. Nyckelfrågor som ”För vem görs Järvalyftet?” och vilken sorts renovering de boende vill ha diskuterades med Stockholms ­projektledare för Järvalyftet, Magnus Andersson, och arkitekten Sonja Vidén.
– Det finns inga andra experter på våra bostäder än de som bor där. Det är vi som vet om vi fryser, om ventilationen och gårdarna är dåliga, underströk Gunnar Johansson.
Magnus Andersson försökte hävda att det egentligen rörde sig om en ”odramatisk ombyggnad”. Han medgav att det publicerats yviga skisser, men försökte lugna deltagarna med att ”skisser är skisser och ni anar inte hur många tokiga förslag jag har sett”. Han förklarade sig vara”väldigt obekväm med vissa delar (av arkitektbyrån Contektons skisser), medan annat är OK” – utan att avslöja vad han tyckte var OK.
Sonja Vidén, som pläderar för en varsam förnyelse av miljonprogram­met, gav inspirerande exempel på renoveringar med starkt inflytan­de för de boende. Hon berättade även om hur man kan spara stora ­mängder energi genom enkla åtgärder som bättre fönsterlister och värmeåtervinning från ventilationsluft och avloppsvatten – liksom med solfånga­re på taken och tilläggsisolering av fasaderna.
Arne Johansson från Nätverket Järvas Framtid menade att det fanns en dold agenda bakom Järvalyftet som är allt annat än odramatisk. Mantrat om ”blandad bebyggelse” visar att man vill bygga om Husby till förmån för andra och mer köpstarka grupper än dagens ­hyresgäster.
Svenska Bostäders avsiktsförkla­ring om att sälja ut tre fjärdedelar av beståndet i Husby och sätta fart på ombyggnaden med hjälp av tre byggbolag – HSB Bostad, Skanska och Peab – tyder på att rivningar för att bygga radhus fortfarande planeras – även om det råder en kris för projektet efter avhoppen från s och v.
Mats Leander, som sade sig ­aldrig ha bott bättre än i Husbys välplanerade lägenheter, pläderade med starkt stöd av inläggen för en varsam renovering till hyror alla har råd med.

”Krig mot Husbyborna”

Allra starkast intryck gjorde ett inlägg från Khadiya Osman.
– Jag kommer från Somalia där det är krig. När jag kom till Sverige för tolv år sedan trodde jag att jag ­hade kommit till ett land i fred. Men jag hade fel, det som förs mot Husbyborna nu är ett krig, när man tvingar folk att flytta mot deras vilja!
Det sociala seminariet visade kontrasten mellan Järvalyftets prat om bra skolor, service och arbetstillfällen och den nedrustning som fortsät­ter med sommarens nedläggning av Dalhagsskolan och Gula gården.
Hooman Anvari skriver i en sammanfattning av seminariet att ”barn, ungdomar och kvinnor känner trygghet i Husby eftersom de ingår i ett socialt nätverk där man känner sina grannar… Den påstådda ’otrygghet’ som media och politiker tillskri­ver oss i förorten är i grund och botten ett symptom på försämrad livskvalitet på grund av diskriminering, segregation, marginalisering och ­social nedrustning… Denna skuld kan betalas endast genom resurser till för­orten och satsningar på social trygghet. Därmed säger vi nej till den sortens trygghet som skapas genom kameraövervakning och liknande åtgär­der”.
Under den avslutande utfrågning­en av politiker försäkrade Teres Lindberg, socialdemokratisk vice ordförande i Svenska Bostäder, att en ny majoritet efter nästa val inte skulle riva några hyreshus mot de boendes vilja, även om hon själv tyckte att det skulle vara bra med en mer blandad bebyggelse.
Både Yvonne Ruwaida (mp) och Mehdi Oguzsoy (v) försäk­rade att de motsatte sig rivningar.

”Riv inte 32:an”

Arne Johansson avslutade utfrågningen med att varna Svenska Bostäder för att den 26 maj, då dess idéer för referenskvarteret ska presenteras i det pågående samrådet, upprepa förslaget om att riva Trond­heimsgatan 32 för att på dess plats bygga ett tiotal radhus:
– Det vore en krigsförklaring som inte skulle kunna uppfattas på annat sätt än att man trots alla protester håller fast vid planerna på omfattande rivningar.
Forumet, som besöktes av ett par hundra deltagare (festerna oräknade), utmynnade också i ett rungande nej till alla rivningar och folkförflyttningar.
Av de 129 inlämnade svaren på forumets enkätfrågor till de boende svarade till exempel bara 8 procent ja och 92 procent nej på frågan om de tycker att det är rätt att riva hyreshus för att bygga radhus i Husby. 94 procent svarade ja och 6 procent nej på frågan om de tycker att renoveringarna ska göras så varsamt att ingen behöver flytta.
Under den opinionsmätning med gröna, röda och vita kort som genom­fördes bland de cirka 80 deltagarna på boendeseminariet var svaren nästan enhälliga.
På forumets fester fredag och lördag kväll spelade Ska N’ Ska, Svarta Stjärnan, Ibrahim Conté, Troy och Husbys världskändisar Avalon.

Anna-Maria B Eriksson
Ulrika Waaranperä
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!