Hungerstrejkar för att frige politiska fångar i Turkiet

av Ammar Khorshed

I Stockholm hungerstrejkar man solidaritet till den 1 maj (foto: Ammar Khorshed).

Den kurdiska aktivisten Leyla Güven inledde sin hungerstrejk i turkiskt fängelse i höstas. Tusentals politiska fångar har anslutit sedan dess och nu inleds hungerstrejker i solidaritet även i Stockholm. Offensiv har talat med de strejkande.

CWI: 45 år av kamp för revolutionär socialism

av Kristofer Lundberg

Militant i Storbritannien ledde massrörelsen som besegrade Poll Tax och fick Thatcher att avgå. Bild från demonstration i London 31/3 1990.

Den 21 april 1974 samlades 46 kamrater från 12 länder i London för att grunda Kommittén för en arbetarinternational (på engelska Committee for a Workers’ International, CWI). CWI, som bildades av representanter från marxistiska strömningar eller tendenser, tog sig an uppgiften att argumentera för nödvändigheten av en ny framtida massinternational.

Klimataktivister stänger ned storstäder

av Arne Johansson

”Regeringarna prioriterar den ekonomiska elitens kortsiktiga intressen”, sa en talesperson i London träffsäkert. Klimatkampen måste fortsätta (foto: John Blower, Flickr CC).

Tusentals klimataktivister från den nya rörelsen Extinction Rebellion (utrotningsuppror) inledde måndagen den 15 april kl elva engelsk tid (tolv i Sverige) en blockad av fem stora gatukorsningar som syftade till att stänga ned London under minst en vecka. Samordnat med detta inleddes enligt ett pressmeddelande liknande aktioner i 80 städer i 33 länder, från Auckland till Accra, Mexico City till Vancouver.

Framtidens Hjällbo – För vem?

av Kristofer Lundberg

Olika aktörer planerar för ”framtidens Hjällbo” utan att involvera befolkning och föreningsliv i området (foto: Creative commons).

Hjällbo, beläget i stadsdelen Angered i Göteborg, har en befolkning på 7 608 personer. Mellan 1971 och 2019 ökade befolkningen med 2 612 personer, och under samma period har bara 12 nya lägenheter framkommit.
Av de bostäder som finns i stadsdelen byggdes 91 procent mellan 1961 och 1970. Samtliga av dagens 2 300 befintliga lägenheter byggdes för 50-60 år sedan och har inte genomgått några renoveringar sedan dess. Dessa siffror avslöjar såväl trångboddheten som behovet av nybyggnation och renovering.

31 000 i ny amerikansk storstrejk

av Elan Axelbank, Socialist Alternative (CWI:s sympatisörer USA)

Strejkvågen i USA fortsätter när nu arbetare i livsmedelsbutiker strejkar för drägliga löner och villkor (foto: Socialist Alternative).

Arbetare runtom i USA börjar slå tillbaka. Lärare, snabbmatsarbetare och många fler har gått ut i strejk för att försvara sina löner och förmåner, men också för att vinna mer. Under torsdagen den 11 april gick 31 000 arbetare på livsmedelskedjan Stop and Shop i New England (nordöstra USA) ut i strejk för första gången sedan 1988. Vid Offensivs pressläggning (16 april) går strejken in på sin femte dag.

Aitik: Gruvdrift eller rovdrift?

av Lars Bjersing

Boliden vill utöka Aitikgruvan till ett område där omkring hundra personer idag bor, allt för ökade profiter (foto: Victor Svensson / Flickr CC).

Gruvor är ett av Sveriges signum sedan hundratals år tillbaka och även om antalet gruvor har minskat drastiskt sedan början av 1900-talet produceras mer metall idag än någonsin tidigare. Men utvinningen av metaller innebär enorma ingrepp i naturen, och fler, större gruvor planeras.

Borås: Svältkur på skolbiblioteken

av RS Borås

De två största gymnasieskolorna i Borås får sin biblioteksverksamhet slaktad (foto: RS Borås).

Skolbiblioteken har en viktig funktion. De bidrar till att eleverna kan nå sina mål i lärandet, och dessutom ökar de medie- och informationskunnigheten samt förmågan till kritisk granskning.

Nej till kärnkraft i Bottenviken

av Maria Linna

Fennovoima (finskt energibolag) planerar att bygga ett kärnkraftverk på udden Hanhikivi i Pyhäjoki på finska sidan av Bottenviken. Det är dock inte försent att stoppa bygget då Finlands regering inte beviljat byggnadstillstånd för reaktorn. Finska arbets- och näringsministeriet har meddelat att Fennovoimas byggnadstillstånd behandlas tidigast 2019, troligen 2020.