”En investering för framtiden”

2010-04-29 19:00:58
24 minuter efter upptrappningen från 3 000 till 5 800 strejkande klockan 18 i måndags tog den första Pappersstrejken sedan 1945 slut. Trots en relativt mager utdelning för elva dagars strejk präglas de första reaktioner­na till stor del av stolthet.

Offensiv når Lars-Göran Johansson, Pappers avdelningsordförande på Grycksbo i Dalarna och medlem i förhandlingsdelegationen, efter en just avslutad telefonkonferens med ordföranden i sitt eget distrikt.
– Ingen klagade högljutt. OK, sa man, så här långt kom vi… Men som någon sa har vi visat arbetsgivarna att vi inte lägger oss för vad som helst. En investering för framtiden, kan man säga.
Förbundet har också beslutat om  full lönekompensation till alla som strejkat för hela förbundets bästa.

Avtalet ger en lönehöjning med 266 kronor lika till alla den 1 maj, plus 50 kronor för dem som tjänar mindre än 21 300 kronor. Nästa år höjs lönen med 398 kronor till alla och en lokal pott på 103 kronor.
Enligt Pappers avtalssekreterare Matts Jutterström ger avtalet 3,4 procent på 22 månader, 0,2 procent mer än andra industriförbund inom LO. Enligt Skogsindustrierna är skillnaden bara 0,1 procent.
Lars-Göran Johansson ser låglönesatsningen och en starkare lösning av bemanningsfrågan som de bästa delarna.
– Det sker dels genom att lönepåslaget första året är generellt och lika för alla, dels med en extra 50-lapp.
Dessutom har en avräkning av pensionsavgifter på en halv procent skjutits upp, med hopp om en slutlösning i nästa avtalsrörelse.
På frågan hur mycket mer det ger än IF Metalls avtal, tror Lars-Göran Johansson att det kan röra sig om mer än 2 000 kronor under perioden.
– Vi har dessutom fått bort en del otrevligheter, som arbetsgivarna ville få in, säger Lars-Göran Johansson och tar IF Metalls arbetstidskorridorer som exempel. Det skulle kosta mycket om bolagen får förlägga mer av arbetstiden som de vill.
Allra svårast var bemanningsfrågan. Där blev lösningen en något förstärkt variant av GS modell, som in- nebär att en partssammansatt nämnd ska avgöra de tvister som inte kan lö­sas genom lokala och centrala förhandlingar om någons rätt skulle kränkas efter fem veckors inhyrning.
– Om arbetsgivarna bryter mot företrädesrätten ska ett ideellt skadestånd utgå (på 1,5 basbelopp, i år 63 600 kronor).

Betyder det att arbetsgivaren kan köpa sig fri som i Handels avtal?
– Nej, då ska också inhyrningen avbrytas.

Och de första fem veckorna?
– Ja, under den tiden, kortvarigt och tillfälligt, är det fritt fram för bemanningsföretag enligt MBL.
Till skillnad från i GS avtal ska det dessutom enligt Lars-Göran Johansson finnas ett inhyrningsråd, ”en extranämnd” som under avtalsperioden ska försöka enas om vad som är ”god sed på arbetsmarknaden”.
– Enligt LO-TCO Rättsskydd, som vi har låtit titta på det här, är kompromissen den bästa de har sett.
Även Bo Myrberg, ordförande på Korsnäs Gävle, som Offensiv besökt två gånger under strejken, understryker att ”en tiondels procent inte är hela sanningen”.
– Några tycker att det är litet, men de allra flesta säger att det är bra att vi tagit strid för en låglönesatsning och inhyrningsbiten.
Bemanningsföretag har hittills inte synts till på Korsnäs, men det kan i vissa fall vara svårt att se var gränsen går mellan entreprenörer, som blivit allt vanligare, och inhyrning.
– Det här är att stämma i bäcken.
Nu tycker de flesta att det är skönt att återuppta arbetet igen, innan onsdagens medlemsmöte. Inga omröstningar planeras dock, på det sätt som annars sker när det gäller lokala avtal.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!