Åter till socialisterna.org

Här är en kortfattat presentation av Rättvisepartiet Socialisternas politik inom ett antal viktiga områden. Vill du veta mer kan du kontakta oss eller beställa vårt längre presentationsmaterial “Svaret är Socialism”. RS har en marxistisk grundsyn, mer information om det kan du läsa på vår studiehemsida. Maila rs@socialisterna.org eller ring 08-6049403 för att komma i kontakt med oss. RS ungdomsorganisering Unga Socialister kan du nå här. Du kan också direkt kontakta RS på din ort. Lokala hemsidor och kontaktuppgifter finns under menyn “Kontakt&Lokalt”.

Vi står för masskamp mot högerpolitik och kapitalism.

RS står för att det behövs ett nytt demokratiskt och socialistiskt alternativ. Orättvisorna i Sverige och globalt ökar. Kapitalister, rika och regeringar attackerar arbetare och fattiga, samtidigt som deras vapenskrammel visar att de alltmer är i konflikt med varandra. Resultaten blir krig, miljöförstöring, miljoner på flykt, nedmonterad välfärd och hotade demokratiska rättigheter. De arbetare, ungdomar och kvinnor som revolterar, strejkar och tar kamp visar vägen framåt. Rättvisepartiet Socialisterna och våra systerpartier runt om i världen står för att det behövs masskamp mot högerpolitik och kapitalism.

 • För ett socialistiskt alternativ till den politiska elitens högerkurs – gemensam kamp mot ökade klyftor och alla sorters förtryck.
 • Internationell solidaritet med arbetare och fattigas återkommande massuppror mot fattigdom och förtryck. Ersätt storföretagens diktatur med gemensamt ägande och demokratiskt styre efter behoven.

Rädda Vården!

Vi stödjer vårdkampen överallt vi kan, som i Sollefteå.

Uppror bland sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, patienter – larmen om krisen i vården bara ökar. År av massiva nedskärningar och privatiseringar har lett till konstant kris med allt mer dramatiska konsekvenser för de som behöver vård, för personalen och för hela landsändar när tillgänglighet till vård rycks undan. Precis som i skolan handlar det både om en omfördelning av resurser – de rika får allt mer och vården får mindre – och om en klassuppdelning, där vården för fattiga räknas som mindre viktig. Nedskärningarna beror inte på brist på resurser. Sveriges ekonomi är dubbelt så stor som för 20 år sedan. Samtidigt har över 100 000 jobb försvunnit i vård och omsorg. Ockupationen av BB i Sollefteå är ett lysande exempel på de stora protester har genomförts de senaste åren, och visar på de kampmetoder som behöver sprida sig över landet. I brist på fackliga initiativ är landsomfattande nätverk som “En annan vård är möjlig” viktiga för att samla protesterna runt om i landet.

 • Massiv upprustning av vården – behoven ska styra. Fler anställda på bättre villkor. Kraftigt höjda vårdlöner. Bryt trenden – öka antalet vårdplatser. Låt bankvinster och de rika betala.
 • Riv upp privatiseringarna och köp- & säljsystemen. Kasta ut riskkapitalisterna. Bra vård i offentlig regi.
 • Facken måste ta strid. Mobilisera medlemmar och gräsrötter till aktionsdagar för vården.

Kvinno- och hbtq+-kamp visar vägen!

8 mars i Stockholm 2019. RS är med i 8-marskommittéen.

Under senare tid har kvinnor stått i kampens främsta led. Under 2017 var Womens March mot sexisten Trump de största protesterna sedan Vietnamkriget. På internationella kvinnnodagen samma år genomfördes för första gången i historien en global kvinnostrejk och under hösten 2017 exploderade MeToo-rörelsen med miljoner kvinnors vittnesmål om sexismen i samhället. Könsmaktordningen, att mannen ska vara överordnad kvinnan, är inbyggd i det kapitalistiska systemet. Kapitalismen vinner på skillnader i rättigheter, löner, makt och inflytande. Ända sedan klassamhällets uppkomst har män som grupp utövat kontroll över kvinnors kroppar. Idag sker detta i ett spektra från sexistisk reklam och klädtvång till våldtäkter, könsstympning och förbud mot abort. Kvinnors rättigheter och steg till ökad jämställdhet är ett resultat av kamp från kvinno- och arbetarrörelsen. Viktiga materiella förutsättningar har varit egen arbetsinkomst och välfärdssystemets utbyggnad. De rättigheter som vunnits är samtidigt ständigt hotade. Reaktionära idéer och system återkommer så länge systemet finns kvar, som pigjobb och hot mot aborträtten.

Kamraterna i Irland var med i uppbygget och arrangerandet av Trans Pride.

Motsvarande gäller för hbtq+-personer, där förtryck och diskriminering går hand i hand med att demokratiska rättigheter inskränks eller avskaffas, som i dagens Ryssland. Att som med MeToo kollektivt gå samman och uppmärksamma förtrycket är ett viktig steg framåt. Nästa steg är kollektiv kamp, med demonstrationer, strejker mm. Rättvisepartiet Socialisterna har genom åren lanserat flera uppmärksammade kampanjer, som Vägra Kallas Hora mot sexuella trakasserier i skolorna och HBT-Socialisterna som deltar i hbtq+-kamp. Våra systerpartier internationellt har startat den socialistiska och feministiska plattformen ROSA som deltar i viktiga kamprörelser, såsom på Irland mot de hårdaste abortförbudet i världen. I Luleå och Haninge, där RS i Luleå också har mandat i kommunfullmäktige, driver vi kampanjer tillsammans med de anställda inom t ex äldreomsorgen mot delade turer och för kollektivavtal. Vi kräver också mer resurser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

 • Nolltolerans mot sexuella trakasserier. Trygga jobb, bra arbetsmiljö och demokratiska arbetsplatser. För kämpande fackföreningar.
 • Höj kvinnors löner. Avskaffa löne- och pensionsgapet. Låt banker och storföretag betala.
 • Specialdomstolar för sexbrottsmål. Stora satsningar på kvinno-, trans- och mansjourer samt annan vård för utsatta.
 • Allt stöd till den nya kvinno/hbtq+-rörelsen. Lokal och demokratisk organisering. Masskamp som demonstrationer och strejker med sikte på ett socialistiskt samhälle utan klasser, könsmaktsordning, rasism, heteronorm, hederskultur och andra hierarkier.

Nej till vinster i välfärden

RS tar strid mot privatiseringarna var de än dyker upp och har lanserat nätverk som Välfärd utan Vinst och Folkkampanj för Gemensam Välfärd.

De skattepengar som går till privata bolag inom vård, skola och omsorg ökade från 22,5 miljarder kronor år 2000 till 70 miljarder år 2010 för att sedan nästan fördubblas till 124 miljarder 2016. Miljardvinster går till riskkapitalister medan välfärden rivs och plundras. De ständiga nedskärningarna i offentlig sektor är en del av samma systemskifte. Bakom privatiseringar och nedskärning ligger en medveten politik för att öka storföretagens vinster och makt, att tränga tillbaka offentlig service och fackliga rättigheter samt öka klassklyftorna och segregeringen. LO och Kommunals byråkratiska ledningar har skandalöst kört över sina kongresser som sagt nej till vinster i välfärden och Vänsterpartiet nöjer sig numera med S-utredaren Reepalus urvattnade och tandlösa förslag om 10 procents vinst. Trots det och en hundra miljoner kronors kampanj från “Svensk Näringsliv” är fortfarande en betydande del av opinionen emot vinster i välfärden. Rättvisepartiet Socialisterna tar strid mot privatiseringarna var de än dyker upp och har lanserat nätverk som Välfärd utan Vinst och Folkkampanj för Gemensam Välfärd.

 • Kasta ut riskkapitalisterna från skolan, vården, omsorgen och kollektivtrafiken.
 • Stoppa nedskärningarna – riv upp privatiseringarna. 200 000 nya offentliga välfärdsjobb. Vård, skola och omsorg ska styras demokratiskt av anställda, brukare, anhöriga och föräldrar.

Flyktingkamp och antirasism

Vi stödjer flyktingkampen och är aktiv i asylnätverk.

Efter solidariteten med tusentals på flykt sommaren 2015 inledde regeringen och etablissemanget en hetskampanj mot flyktingar för att kunna införa flyktingpolitik ”på EU:s lägstanivå”. Attacken på flyktingar från S, ivrigt påhejad av framförallt M och SD, är ett steg på vägen mot en brutalare politik över huvud taget, med misstänkliggörande mot invandrare, förorterna osv. Hetsen mot flyktingar ledde till att solidariteten med flyktingar pressades tillbaka, men med Ung i Sveriges 58 dagar långa sittstrejk mot utvisningarna 2017 kom kampen tillbaka. Rättvisepartiet Socialisterna är aktiv i nätverk för att ena kampen över landet, till exempel i de historiska skolstrejkerna mot utvisningar den 12 december 2017.

RS deltog fullt ut i de historiska massprotesterna i Göteborg den 30 september 2017 som stoppade nazisternas marsch.

Rasism är att splittra arbetare och ungdomar efter etnicitet eller religion, vilket försvagar kampen underifrån och gynnar makthavarna. Rasistiskt och nazistiskt våld riktas mot invandrare, hbtq+-personer, feminister, socialister, fackligt aktiva och alla som är mot rasismen. Med politikernas hets mot flyktingar och avsaknad av en offensiv klasskamp har både rasister i Sverigedemokraterna och nazistgrupper som Nordiska Motståndsrörelsen fått luft under vingarna. I grunden beror möjligheterna för Sverigedemokraterna och andra rasister på missnöjet med dagens orättvisa högerpolitik, inklusive den omänskliga flyktingpolitiken och dess massutvisningar. Det finns också en stark opinion mot rasism. RS deltog fullt ut i de historiska massprotesterna i Göteborg den 30 september 2017 som stoppade nazisternas marsch.

 • Stoppa jakten på flyktingar. Återinför asylrätten för alla som flyr från krig och förtryck – låt storföretag och skatteflyktingar betala!
 • Amnesti till alla som väntar, fått avslag och för papperslösa. Gemensam kamp mot skuldbeläggning av flyktingar och ökade klyftor – omfördela samhällets resurser för jobb, välfärd, bostad åt alla!
 • Kamp på skolor, arbetsplatser och i bostadsområden mot rasism och nazism.

Förortskamp och bostadskrisen

RS stred tillsammans med Somaliska föreningen i Angered, en kamp som gav dem lokalutrymme.

Bostadspolitiken har de senaste 25 åren helt vänts upp och ner. Majoriteten av alla unga i storstäderna saknar egen bostad och det råder bostadsbrist nästan överallt. En enorm bostadsbubbla har byggts upp samtidigt som hyresrätter privatiseras och renoveras med enda syfte att höja hyrorna och ta ut feta vinster. När bubblan väl brister är det återigen arbetarfamiljer som kommer att få betala priset för bankernas och fastighetsbolagens spekulation och vinstjakt.

RS är en drivande del i Nätverket Rädda Hyresrätterna, som kämpar mot ombildningar i Stockholm.

Förorter och stadsdelar har drabbats av ständiga nedskärningar som har lagt grunden för utanförskap och desperata aktioner som kravaller och bilbränder. Hyresgäster landet runt protesterar mot utförsäljningar och lyxrenovering. Dessa protester behöver länkas ihop till en landsomfattande rörelse. Rättvisepartiet Socialisterna finns i arbetarförorterna, arbetar för en kämpande Hyresgästföreningen och samlar boende till kamp, som t ex hösten 2017 då kampen stoppade utförsäljningen av allmännyttan i Rannebergen i Göteborg.

 • Nej till utförsäljning av allmännyttan, ombildningar, renovräkningar och marknadshyror. Stoppa skattediskrimineringen av hyresrätten. Återkommunalisera hyresrätter har som sålts ut till spekulanter. Bostad är en rättighet – ingen handelsvara.
 • Rusta upp förorten. Kamp för jobb, bostäder och upprustning av vård, skola, fritid med mera.
 • Förstatliga byggbolag och banker för att möjliggöra klimatsmarta renoveringar utan hyreshöjningar och bygga 50 000 hyresrätter per år med låga hyror.

Nej till militarism

Under en protest mot Nato i Göteborg. Vi säger bestämt nej till EU- och Natomilitarism.

Världens militärutgifter har ökat kraftigt de senaste tio åren. USA-imperialismens och Natos krig i Afghanistan, Irak och Libyen har orsakat mänskliga katastrofer. Med svenska trupper i Afghanistan, Libyen och Mali, värdlandsavtal med Nato och stora militärövningar är Sverige numera mer eller mindre fullt integrerat i Nato utan att vara formellt medlem. Svensk vapenexport per invånare är också bland de högsta i världen. Det finns en stark opinion mot krig. En av landets största demonstrationer någonsin var den 15 februari 2003, då uppemot 100 000 demonstrerade i Stockholm och 30 miljoner i hela världen mot USA:s kommande krig mot Irak. Rättvisepartiet Socialisterna deltar i och organiserar antikrigsprotester, som till exempel mot Aurora17, den största militärövningen i modern tid och mot Nato-flygövningen ACE.

 • Nej till EU- & Natomilitarism och svenskt deltagande i imperialismens krig. Stoppa vapenexporten.
 • Enad, global kamp mot krig, terror, imperialismens militarism & plundring.
 • Internationell solidaritet med arbetares, kvinnors, fattigas och ursprungsfolkens uppror mot kapitalism och förtryckande regimer världen över.

Höj pensionerna, för en värdig ålderdom

Nya pensionärsprotester måste kallas till mot det orättvisa pensionssystemet och mot att allt fler blir fattigpensionärer.

Pensionärerna har drabbats särskilt hårt när välfärden har slaktats. Det nya pensionssystemet som infördes av Socialdemokraterna och M, C, L och KD 1998 innebär kraftigt lägre pensioner, från cirka 60 procent av lönen till cirka 40 procent. Senaste höjningen av pensionsåldern är ytterligare del av en klasspolitik som drabbar arbetare hårdast. Att den orättvisa pensionärsskatten sakta fasas ut räcker inte, 355 000 svenska pensionärer är fattiga eller är på gränsen till fattigdom. Pensionärsorganisationerna har protesterat, men inte aktivt mobiliserat pensionärerna med demonstrationer och möten. Rättvisepartiet Socialisterna kräver att de tidigare ATP-pensionerna återinförs.

 • För landsomfattande protester mot regeringens orättvisa högerpolitik med fackföreningar, nätverk, pensionärs- och gräsrotsorganisationer.
 • Omedelbar höjning av pensionerna – riv upp pensionsuppgörelsen. Samma skattenivå för pensionärer och löntagare.
 • Kraftig utbyggnad av äldreomsorg och hemtjänst, för ökad personaltäthet. Utbildad personal som har tid med de gamla.

Klimat- och miljöhot

RS och Unga Socialister under klimatstrejken i Stockholm den 20 september 2019.

Klimatförändringarna är en enorm utmaning, som snart kan leda till ohejdbara tippunkter. Utan en total omläggning av transporter, industri och boende kommer temperaturen att fortsätta stiga, med ödesdigra konsekvenser för människor, djur och miljö. Dagens styrande – banker, storföretag och etablerade politiker – sätter sina vinster framför miljö och klimat. Det visas inte minst i nya satsningar på motorvägar som Förbifart Stockholm istället för kollektivtrafik och Miljöpartiets svek vid försäljningen av Vattenfalls kolgruvor och kolkraftverk. Rättvisepartiet Socialisterna ger stöd och deltar i miljökampen. RS står för en massiv satsning på klimatåtgärder som också innebär nya jobb och en högre livskvalitet.

 • Massiva offentliga klimatinvesteringar med avgiftsfri lokaltrafik, utbyggd tågtrafik, nollenergihus, energieffektiviseringar samt förnyelsebar energi.
 • Avveckla kärnkraften.
 • Stoppa gruvbolagens och storföretagens rovdrift på miljön. Offentligt ägande av naturresurserna.
 • Ekologiska jord- och skogsbruk för djurens och miljöns bästa. Försvara djurens rättigheter.
 • Kapitalismens vinstjakt förstör miljön – för en global planerad ekonomi för hållbar utveckling.

En skola för alla

RS har varit en drivande kraft i den magnifika skolkampen i Luleå mot kommunens skolslakt.

Dagens skola är i en djup kris. Under lång tid har elevernas resultat blir sämre, arbetsmiljön är i botten, lärarna går på knäna och har inte tid med vare sig för- eller efterarbete. Nedskärningar på lärare, elevhälsovårdande personal och annan skolpersonal pågår ständigt. Utvecklingen till en allt mer ojämlik skola har pågått i snart 25 år och är en viktig del av högerns politik mot arbetarklassen. Lärare, elever och föräldrar tar också strid mot försämringarna, med skolstrejker, demonstrationer och opinionsmöten. Rättvisepartiet Socialisterna står för upprustning av skolan och är motståndare till den klasskola som nu införs. RS har tagit initiativ till en rad stora protester mot skolnedskärningar, till exempel kampen mot skolnedläggningar i Luleå som räddade fyra skolor och ett antal förskolor.

 • Skrota det segregerade skolsystemet. Bra och likvärdig utbildning i alla skolor.
 • Mindre klasser och ökad lärartäthet. Nej till skolnedläggningar, centralisering och stordrift.
 • Kasta ut vinstintresset. Höj lärarnas löner. Återförstatliga skolan.
 • En betygsfri skola. Rätt att komma in på förstahandsval.
 • Gratis högskolor och universitet. Studielön istället för studielån.

Trygga jobb

I marsch mot Haninge kommunhus under parollen “Trygga jobb och kollektivavtal”, tillsammans med Transport.

Det pågår en kontrarevolution på arbetsplatserna. Alliansregeringens attacker på arbetslösa och a-kassan 2006 inledde deras politik för att försämra villkoren och pressa tillbaka arbetarklassen och fackföreningarna, men utvecklingen har fortsatt under S-MP-regeringen. Allt fler har otrygga och tidsbegränsade anställningar, arbetar för olika bemanningsföretag eller tvingas hoppa mellan olika underentreprenörer med allt sämre villkor. Istället för att stödja fackföreningar som tar strid, som till exempel Hamnfyran, inskränker regeringen strejkrätten än mer. Rättvisepartiet Socialisterna ger fullt stöd till de som kämpar, till exempel soparbetare i Stockholm och Hamnfyran i Göteborg. I kommunfullmäktige i Haninge och Luleå har RS ledamöter krävt att kommunerna agerar för fasta jobb.

 • Stoppa lönedumpning via privatiseringar, hyvlade anställningar, bemanningsföretag, ”ungdomsavtal”, papperslösa med mera. Nej till låglönemarknad!
 • Försvara strejkrätten. Kollektivavtal till alla. Minst 24 000 kr i grundlön för ett heltidsjobb. Fasta jobb och rätt till heltid.
 • Återställ a-kassan och sjukförsäkringen. Stoppa jakten på arbetslösa och sjuka. Rätt till rehabilitering på den sjukes villkor.
 • Arbete åt alla! 6 timmars arbetsdag / 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

Demokratiska och kämpande fackföreningar

Från första stund stödde RS Hamnarbetarförbundets kamp för kollektivavtal och schyssta villkor.

Fackföreningarna är kollektiva försvarsorganisationer som ska föra fram arbetarnas och tjänstemännens krav. I diktaturer är fackföreningarna ofta de första som förbjuds. Och när arbetarnas villkor drastiskt försämras är det facket som måste svara, som i generalstrejkerna i Latinamerika eller södra Europa. I Sverige och andra länder har facket under lång tid byråkratiserats och följt med Socialdemokraterna högerut politiskt. De fackliga ledningarna lever inte heller på samma villkor som medlemmarna. Följden har blivit att fackföreningarna har tappat både makt och medlemmar och pressats tillbaka. Facklig förnyelse måste måste komma underifrån. Bra exempel är när både LO:s och Kommunals kongresser, 2012 och 2013, kört över ledningarna och sagt nej till vinster i välfärden. Sedan dess har dock fackledningarna gått ytterligare högerut, till exempel genom LO-ledningens skandalösa accepterande av lägre löner för till exempel nyanlända. Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar alla att vara fackligt aktiva och bygga ett motstånd mot både högern och mot pampar i fackets ledning. RS förespråkar att facken ska vara demokratiska och kämpande. RS deltar i flera nätverk tillsammans med fackligt aktiva och lokala fack, mot nedskärningar och nedläggningar.

 • Kämpande och demokratiska fackföreningar. Nej till pampstyre; valda representanter på arbetarlön.
 • Avtalen ut på omröstning – för lokal strejkrätt.

Nytt arbetarparti

Det behövs ett nytt arbetarparti med ett demokratiskt socialistiskt program.

Socialdemokraterna var länge ett arbetarparti, trots att ledningen aldrig utmanade kapitalisternas makt. S-partiets regerings- och reformperiod varade från 1930-talet till 70-talet. Men sedan 1980-talet har Socialdemokraterna blivit borgerliga och själva raserat de tidigare reformerna, t ex pensionerna, samt genomfört privatiseringar. I kommuner och landsting är det liten eller ofta ingen skillnad på om det är S eller Moderaterna som styr. Även Vänsterpartiet har hängt med S högerut och är oftast stödparti. Det finns ett utbrett missnöje med orättvisor och växande klyftor. RS tar initiativ för att samla socialister och kämpande arbetare i kampanjer och nätverk. Även om ett nytt parti just nu inte är nära är det ur kamp och protester en ny kraft kommer att växa fram. Rättvisepartiet Socialisterna står för att det behövs ett nytt arbetarparti med ett demokratiskt socialistiskt program.

 • För ett nytt socialistiskt arbetarparti som kan ge de lågavlönade en röst.

Demokratisk socialism

RS är den svenska sektionen i ISA (International Socialist Alternative) som är en internationell socialistisk organisation med sektioner och grupper i över 30 länder. På bild ISA Israel/Palestina.

Kapitalismen som system sätter storföretagens vinster framför allt annat. Det leder till extrem utsugning av arbetare, miljökatastrofer, krig – och ständigt återkommande ekonomiska kriser. Demokratisk socialistisk politik betyder att majoriteten styr istället för kapitalets fåtalsvälde. Produktion och fördelning av resurser sker enligt behov. Rättvisepartiet Socialisterna står för att samhällets viktigaste resurser, storföretag och banker, ska förstatligas och ställas under demokratisk kontroll och planering. EU är ett verktyg för storföretagen, riktat mot löntagare i alla medlemsländer. Mot kapitalets EU ställer vi verklig internationalism och solidaritet mellan världens arbetare och förtryckta. Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen i ISA (International Socialist Alternative) som är en internationell socialistisk organisation med sektioner och grupper i över 30 länder.

 • Rättvis fördelning av samhällets resurser. Förstatliga storföretag och banker under arbetarnas demokratiska styre och kontroll.
 • Skrota kapitalets krisande EU & EMU. För en demokratiskt planerad ekonomi.
 • För en demokratisk och socialistisk värld.